Deill swenska bollsparkarförbunde

En dansk, Jon Dahl Tomasson, som svensk förbundskapten, kan det vara något? Skribenten funderar på bondska.

En dansk, Jon Dahl Tomasson, som svensk förbundskapten, kan det vara något? Skribenten funderar på bondska.

Foto: Joel Marklund

Insändare2024-04-11 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ha je rektit tappe förstanne, som släfft einn ´n dansk ´ni lanne? Danska historia, hon jer eint grann, je meinnes vähl Kristian Tyrann? Ve haa no rektikt tappe tage, om danskarn ska laij bollspönnarlage

Nöuw ska ve luut framat da ve spela, men vå kan da fela? Man kan ju faal framstuup, he gar eint spreint-man jett kruup. A kruup he gar eint fort, man fördröij spele a fa gult kort!

Da motstannara anfall i flock, scheingres ve som fara ´ni ´n skock. Se sta ve der ve ennom bar, ve vara raint utan förschwar. Naij, förschware jer som nelagt, he jer eint gott a vara malvakt!

He jett vara fel oppa taktiken, men wårs jer da kritiken? Reportrar´n dem sta ve mössa i hann, för dansken jer ju fra e anne lann!
He var e rislit e grehl, da ´n Jan Annersa eint var e vitt´n wehl!

Naij-haar oppa meg, för I ha plana, spönn boll´n langt borta barna, för se laing ve vara utan boll, klaar ve ass ve noll-noll. Om na´n-mot förmodan-feinn at lere, ha I redan släfft ut vere!

Oppa gullfat va je nöuw servere, taktiken som jer patentere, se da dansken snart wahl laiss, sta I der deillraiss, a I lova både swenskarn a Vår Herre, he kan da eint wahl värre!