De fria skolvalen i Skellefteå kommun är inte så fria

Signaturen Mattekunnig menar att genom skolbussarna styr kommunen vilken skola barnen kan gå i.
Signaturen Mattekunnig menar att genom skolbussarna styr kommunen vilken skola barnen kan gå i.

Genom skolbussarna styr man vilken skola barnen kan gå i.

Insändare 8 december 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från Skellefteå kommun hemsida, grundskolor:

Det fria skolvalet innebär en större valfrihet för dig som elev eller förälder till elev när det kommer till att välja skola. Skolorna har ofta egna profiler och inriktningar för att locka elever och det kan vara svårt att avgöra vilken skola som passar bäst. Här är det viktigt att du som elev eller vårdnadshavare undersöker vad som skiljer de olika alternativen åt.”

Angående skolskjuts som många elever har inom grundskolan finns redan en förutbestämd skola beroende på var eleven bor. Detta innebär att det ej är ett fritt skolval utan eleven är hänvisad till den förutbestämda skolan. Önskar eleven gå på annan skola måste föräldrarna betala skolskjutsen.

Nedan ett exempel från Skellefteå kommun hemsida:

”Exempel 1: Lova går i årskurs 4 och har mer än 3 kilometer (avståndskravet) till sin skolskjutsskola men har valt att gå på en annan skola i kommunen.  Lova hade åkt med beställd skolbuss från hemmet till sin skolskjutsskola. Eftersom det innebär en fördyring för kommunen om Lova ska få ett busskort och åka med Linjetrafiken till den valda skolan istället för att åka med den beställda skolbussen så avslås ansökan.”

Skellefteå kommun har här gjort en smart manöver och inrättat skolbussar som endast tar skolbarn och därmed kan en ekonomisk kalkyl visa på att det blir ”för dyrt”.

Genom skolbussarna styr kommunen vilken skola som är aktuell och sätter ett ekonomiskt pris på att byta skola. Skulle bussarna gå som tidigare med barn och vuxna i samma buss skulle det vara enklare och säkerligen totalt billigare för kommunen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa