Därför har vi multiskador på ungskogarna

Ett 180 hektar stort kalhygge nära Tjappsåive i Arvidsjaurs kommun. Skogen här hade angripits av törskatesvamp.

Ett 180 hektar stort kalhygge nära Tjappsåive i Arvidsjaurs kommun. Skogen här hade angripits av törskatesvamp.

Foto: Björn Mildh

Insändare2022-04-22 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Skogsstyrelsens rapport den 4/4 2022 riskerar ungskogarnas tillväxt i Norrbotten att bli cirka 20 procent mindre per år på grund av ”multiskador” som är förorsakade främst av älgbete och svampangrepp, mest av törskate. Men skadorna är ju en direkt följd av hur skogsbruket bedrivs, med Skogsstyrelsens goda minne.

Trakthyggesbruket med plantering av likåldriga monokulturer med främst tall är den absolut största orsaken. Det blir ju dukat bord både för både älgar och törskatesvamp. Klart att dom tar för sig.

När en törskateangripen skog sedan upptäcks passar Sveaskog på att hugga rent, för bolaget har stort brist på avverkningsmogen skog. Som vid Tjappsåive i Arvidsjaurs kommun. Där gjorde bolaget ett monsterhygge på 180 hektar. Vad mera är, Skogsstyrelsen känner väl till grundproblemet med skadorna, men vidgår det inte utan skyller i stället ständigt på andra.

Här kommer några konkreta förslag på vad ni behöver göra för att lösa problemet.

För det första, sluta med trakthyggesbruk och monokulturer med tall. Blandskog är det som behövs för att förbygga skadorna. Svampar och älgar (liksom barkborrar) har ju alltid funnits, men i blandskogen har de inget dukat bord. Där råder en naturlig jämvikt, skadorna blir mycket mindre. 

För det andra, sluta med kalhyggesbruket och gå över till kontinuitetsskogsbruk. Då finns det träd av alla åldrar, inte ett dukat bord. Konstigare är det inte.

Björn Mildh