Vägunderhåll – det räcker inte med nymålade markeringar

Underhållet på väg 372 är bristfälligt, menar skribenten.
Underhållet på väg 372 är bristfälligt, menar skribenten.

Insändare 8 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skulle vilja veta när väg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn ska lagas. Det räcker inte med nymålade sid- och mittlinjer samt fartkameror, det är djupa hjulspår i vägbanan i båda körfälten som innebär stor risk för vattenplaning vid regn. Det finns även sprickor tvärsöver vägbanan på många ställen. 

Det är ren skandal att en väg med så tät och tung trafik lämnas helt utan underhåll.

Ak

Svar direkt

Sträckan Skellefteå–Skelleftehamn ligger i planen för åtgärd 2022. Trafikverkets möjligheter att gå i produktion med planerade sträckor är helt avhängigt de medel vi tilldelas varje år. Våra planer är således ett levande material som kan komma att förändras både med avseende på tillgängliga medel såväl som våra vägars nedbrytning – exempelvis spårdjupsutveckling, sprickor och hål. 

Väg 372 är dock inte lämnad helt utan underhåll då vår driftentreprenör lagar mindre skador fram till dess vi går i produktion med ett större beläggningsunderhåll. Vidare jobbar vi för att göra det bästa av rådande situation och har därför målat vägmarkering längs sträckan. 

Önskar skicka med en vädjan om att trafikanter anpassar sin körning efter rådande väglag och omständigheter.

Maria Tenskog, projektledare beläggningsunderhåll, Trafikverket  

Ämnen du kan följa