Dålig information av hamnbolaget

Den 25 maj cyklade vi en tur till norra kajen på Näsudden. Redan då hade vägen, norr om lotsstationen ut mot Näsudden, stängsel. Ingen skylt informerade om detta.

Insändare 9 juni 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 3 juni fick vi information i postlådan från Port of Skellefteå, där det stod att från och med den 15 juni måste man åka runt för att nå småbåtshamnen.

Port of Skellefteå ska hantera kemikalier inom området, vilka kemikalier? Då jag körde Näsuddsvägen den 2 juni såg jag hur det dammade från södra kajen. Längs kajen gick en sopmaskin och sopade, alldeles intill vattnet.

Vill få rätt information

Svar direkt

Port of Skellefteå är nu i en fas med mycket förändringar på gång. Det kommer att hända mycket på norra sidan av Kallholmsfjärden, bland annat ska det byggas en ny kaj som kommer att anpassas till framtidens miljökrav för sjötransporter. Dessutom planerar Port of Skellefteå att investera i el-drivna maskiner i syfte att minska utsläpp och buller.

Samtidigt har reglerna skärpts kring hur ett hamnområde ska inhägnas för att förhindra olyckor och därför behöver vi nu sätta upp ett skalskydd inklusive skyltning. Avståndet är likvärdigt för båda vägalternativen.

Företagen i oljehamnen har tillstånd att lagra frätande kemikalier, till exempel natriumhydroxid och brandfarliga produkter, bland annat eldningsolja och bio-oljor. Det som sopades på södra sidan var det damm som blir kvar efter lastningen av återvunna metaller från Kuusakoski. Ytor magnetas, städas manuellt och sopas i omgångar och samlas upp för att sedan transporteras till Kuusakoski.

Hamnverksamheten kontrolleras årligen av miljömyndigheter. Men vi har högre ambitioner än att bara klara lagstiftningen – vi vill bidra till att erbjuda regionens företag en ekonomiskt och miljömässigt hållbar godstransportkedja och bli en föregångare bland Sveriges hamnar.

Lars Widelund, hamnchef, Port of Skellefteå

Ämnen du kan följa