Dags för en stark nordisk union

Skribenten tycker att det är dags för de nordiska länderna att förena sig i en union.

Skribenten tycker att det är dags för de nordiska länderna att förena sig i en union.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2022-12-22 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som världen ser ut idag, med krig och andra oenigheter, borde Sverige ena sig med Norge, Finland och Danmark som en union. Vi har liknande förutsättningar som kan göra oss gott när världen är så svår att komma överens i. 

Förutsättningen är att det börjar med en konfederation och sedan övergår till en federation. En konfederation är en union med bibehållen suveränitet för de ingående parterna. Om federationen sedan lyckas genomföras blir det en sammanslutning av de nordiska länderna till en förbundsstat, en politisk union. 

För att underlätta samarbetet måste vi alla försöka lära oss varandras språk, kultur och historia i Norden.  En viktig grund för att undvika en nationalism som enbart leder till krig och andra konflikter som inte alls är önskvärda. Det är heller inte bra om alla enbart ska tala engelska, för det hämmar utvecklingen för att finna en förståelse mellan folken. 

Samtidigt måste det också vara målet i en nordisk önskad union, att vi förstår varandra. En stark union blir då en bra förhandlingsposition för att hjälpa till så att miljöproblemen i världen kan lösas men även andra bekymmer som finns på denna allas vår jord.