Dags för cheferna på stöd och service att höja blicken

Istället för att höja grundlönerna och på så sätt göra yrket mer attraktivt så väljer man att köpslå om sommarsemestern då det råder brist på vikarier inom stöd och service i Skellefteå kommun.

Insändarskribenten menar att mycket måste förbättras inom stöd och service på Skellefteå kommun.

Insändarskribenten menar att mycket måste förbättras inom stöd och service på Skellefteå kommun.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-02-23 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 De vikarier som går att få tag på erbjuds löner som inte matchar erfarenhet och utbildning, i vissa fall högre än utbildad personal med många år i yrket.

När ska ni lyfta blicken och inse att resurserna redan finns ute i verksamheterna? De används dock på ett felaktigt och slösaktigt sätt. I ett antal år har lösningen föreslagits av oss som jobbar längst ner i näringskedjan, vi som faktiskt gör jobbet.

Boendepersonal och daglig verksamhetpersonal, på ren svenska, är alla anställda av stöd och service. Vi jobbar med samma brukare/klienter men vi har helt olika förutsättningar. Inom boende jobbar vi alla tider på dygnet, årets alla dagar, och vi delas upp i två semesterperioder. På vissa boenden tvingas man jobba varannan helg.

På daglig verksamhet jobbar man dagtid. Inga helger eller röda dagar. Punkt. Man lovas juli-semester. År ut och år in. Man erbjuds heltid. Trots att brukar-tiden är ca 6-7 timmar om dan. Resten av tiden har man "planeringstid". Det var många år sedan som rapporttid på boende drogs in till 30 minuter per dag.

När ska ni börja använda er av resurserna som finns? Ni lägger miljontals kronor på vikarietid, kvalificerad övertid med mera. När ska ni inse att daglig och boende behöver sitta i samma båt och ro i takt med varandra? Under pandemin och nedstängningen av daglig verksamhet samarbetade vi, varför inte nu när det är kris om vikarier?

Svaret är naturligtvis kombinationstjänster. Det vill säga personal på daglig drar ner på sin dagliga "planeringstid" och erbjuds 7 timmars arbetsdag enligt förskolans modell med öppnande och stängande personal, för att sedan gå in och täcka upp en helg på boende. På samma sätt måste man kunna hjälpas åt med semesterperioder. Det finns naturligtvis vissa fall där det av olika skäl inte går att lösa praktiskt där brukarfokuset måste gå före, men på det stora hela kommer det, med lite nytänk, att fungera.

Vi boendepersonal ombeds att lyfta blicken för att se hur vi kan hjälpa varandra och samarbeta. Nu är det chefernas tur att lyfta blicken. Gör något nu innan fler "kollegor" slutar till förmån för det grönare gräset norr om Bergsbyn.