Dags att sätta mer fokus på norra Sverige

Skribenten tycker att till exempel biltestbranschen är något att framhäva i Norrbotten.

Skribenten tycker att till exempel biltestbranschen är något att framhäva i Norrbotten.

Foto: Jens Ökvist

Insändare2022-11-03 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Går vi mot ättestupan hela Norrbotten? Jag har konstaterat att av de nyvalda som representerar regeringen är ingen från Norrbotten och det kommer att försämra för oss som bor här. Så nu är det viktigt att våra lokala partirepresentanter vässar argumenten och bjuder in till besök i hela Norrbotten. Hur många känner till alla dessa biltestföretag som bedriver sin verksamhet här och behöver viss service och att flyget fungerar?

Marknadsföringen blir än mer viktig och att fler flyttar hit. Det läggs ned tidningar allt eftersom och tv-programmen som handlar om våran del av landet blir bara kortare och kortare och det är ej heller bra.

Jag vill sätta fokus på detta dilemma och önskar att fler hjälper till och tänker till då det röstas i olika sammanhang i fortsättningen.

En som bor kvar här