Dags att satsa på djurfri forskning

Signaturen Nico menar att det behöver satsas mer på djurfri forskning.

Signaturen Nico menar att det behöver satsas mer på djurfri forskning.

Foto: Malin Lundberg/TT

Insändare2022-04-25 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den nya forskningspropositionen skriver regeringen att Sverige är ett föregångsland när det gäller djurskydd och att Sverige kan bli världsledande på alternativa metoder till djurförsök. Trots det satsas bara en bråkdel av vad djurförsöken kostar på att ta fram djurfria metoder. Det behöver förändras om regeringens ord ska vara mer än just fina ord.

Djurförsök innebär att många djur i olika omfattning utsätts för smärta och annat lidande. Det kan till och med börja innan själva försöken i form av avel och genmanipulering som kan leda till att djur föds med sjukdomar och/eller missbildningar. Nästan alla djur som används i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas när försöken är klara.

I den nya forskningspropositionen framgår att regeringen har tänkt fortsätta satsa 15 miljoner kronor på så kallad 3R-forskning. Alltså forskning som ska leda till att djurförsök ersätts, reduceras eller förfinas för att minska lidandet hos försöksdjuren (Replace, Reduce, Refine). Om Sverige ska bli världsledande i arbetet med att fasa ut djurförsöken och övergå till djurfria metoder så behövs åtminstone det tiodubbla anslaget till den här typen av forskning.

Vi måste fasa ut de plågsamma djurförsöken till förmån för mer etisk, innovativ och effektiv forskning, och då behöver det satsas, även ekonomiskt.

Nico