Dags att satsa mer på Bureskolan

Barnen är vår framtid, investera och satsa på skolan och de yngre.

Insändare 2 juni 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Främst kanske det är personalen i skola/förskola som det bör satsas på men i denna insändare väljer jag att fokusera på Bureskolans lokaler och utemiljö. 

Bygg ut så att barnen får plats, både klassrum och skolmatsal behöver ses över. Bygg ut så att vår F-9 skola åtminstone har en fullstor sporthall och inte en mindre sådan som dessutom ofta delas mellan klasser. Lek och rörelse är viktigt för både skolresultat och hälsa.

Bygg ut eller bygg till en sporthall för att möjliggöra idrotten för barn och ungdomar i Bureå. Satsa på utemiljön, en skolgård som uppmuntrar till rörelse och lek, istället för trasiga fotbollsnät.

Vi läser om fler lägenheter och villatomter i Bureå. Hurra! Som att fler människor löser alla problem. (Låt oss hoppas att det är pedagoger och läkare som flyttar hit). Satsa dock på skolan först och främst.

Besviken


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa