Dags att lokalpolitikerna tar ansvar för oss årsrika

Nu måste kommunens politiker fatta beslut om att bygga bostäder för den årsrika befolkningen, menar skribenten.
Nu måste kommunens politiker fatta beslut om att bygga bostäder för den årsrika befolkningen, menar skribenten.

Insändare 23 januari 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är många punkter på programmet när Skellefteå kommunfullmäktige sammanträder på tisdag den 26 januari. Det mest intressanta och högaktuella för många av oss årsrika blir att få veta hur våra förtroendevalda politiker tänker och beslutar när det gäller ”bostadsförsörjningsprogram 2021–2025”. Hittills har den årsrika och den kraftigt växande äldre generationen inte prioriterats. 

Kan pågående coronapandemi med dess effekter för 70-plussare och äldre vara vägledande för hur nödvändigt det är med ändamålsenliga bostäder för seniorer, exempelvis trygghetsboende? Alla i den omtalade och stora 1940-talistgenerationen är 70-plus. Vi lever längre och har behov av väl fungerande bostäder för aktiva seniorer som vill träffas och umgås i gemensamhetslokaler – när det blir tillåtet igen. Pågående pandemi har visat hur viktigt det är att kunna träffa familj och vänner samt att skapa nya kontakter.

Med tiden kan behov av särskilt boende, säbo, bli aktuellt. I dagsläget finns en kö till säbo-platser i kommunen. Antalet invånare mellan 65 och 79 år antas inte växa som sina föregångare, men även i det åldersspannet finns behov av säbo. Den satsning på byggande i Skellefteå kommun som hittills prioriterats för seniorer kan inte jämföras med närliggande kuststäder, trots att det är Skellefteå som expanderar mest. Kommande förväntad inflyttning underlättas om seniorer med önskemål om annan bostad har alternativ när de väljer att sälja sitt hus eller lägenhet.

Yngre medborgare och 70-plussare är väl medvetna om att det blir alltfler äldre som ska vårdas av allt färre arbetsföra. Varje gång detta sägs eller skrivs i debattinlägg uppstår ett faktum – med livet i behåll blir vi alla äldre. Nutida behov blir även framtida behov!

Senioren på Söder

Ämnen du kan följa