Dags att göra vägen till Falkträskbadet säker

På Falkträskvägen ska barn, bilar och ibland tung trafik trängas. Insändarskribenten oroar sig för att det kan inträffa olyckor. Bilden är tagen ett tidigare år.
På Falkträskvägen ska barn, bilar och ibland tung trafik trängas. Insändarskribenten oroar sig för att det kan inträffa olyckor. Bilden är tagen ett tidigare år.

Badsugna barn, stressade bilförare och tung trafik på en smal väg är ingen bra kombination.

Insändare 14 juni 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Falkträsket är en väldigt populär badplats, speciellt bland barn och ungdomar som redan nu färdas i horder mot badet. Vi ser dem passera till fots eller cykel, både dag- och kvällstid. På samma smala väg trafikerar tung lastbilstrafik och bilförare som kör alldeles för fort. Olyckan känns nära förestående.

I detaljplanen för Sunnanå/Falkträsket finns en ny dragning av Falkträskvägen i en mer västlig riktning, samt en utbyggnad av gång/cykelväg hela vägen fram till sjön. Borde inte detta prioriteras högre i finansiering och ett beslut om ombyggnad tas? En sådan viktig stadsnära badplats måste bli säkrare. Jag önskar att Skellefteå kommun skulle prioritera denna fråga, särskilt i takt med ett växande centrum och ökad befolkning.

En orolig sunnanåbo

Fotnot: Skellefteå kommun har avböjt att kommentera insändaren.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa