Dags att göra biogasen mer attraktiv för konsumenterna

Vissa hävdar att biogas förmodligen är bättre än el att användas som drivmedel i fordon sett ur ett långsiktigt miljöperspektiv. Oavsett detta är biogas ett mycket bra komplement till andra miljövänliga bränslen och det gör dessutom stor klimatnytta.

Skribenten tycker att biogaspriserna måste bli lägre.

Skribenten tycker att biogaspriserna måste bli lägre.

Foto: Bertil Ericson / TT

Insändare2022-12-15 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Men hur får då samhället fler att investera i ett biogasfordon? Oavsett svar brukar det allra mesta handla om varans prissättning och dess omkostnader. Få skulle ju satsa på en elbil om elpriset skulle vara över 5 kr/kWh.

Skellefteå kommunfullmäktige tog det vettiga beslutet att bygga en biogasanläggning men tänkte inte riktigt klart när de beslutade att priset på biogas ska följa dieselpriset. I dagens läge innebär det faktiskt att priset på bensin och kommunens biogas i princip är detsamma sett utifrån dess energiinnehåll! I och med detta försvann också en stor morot för privatkonsumenten att vilja köra på biogas och investera i ett sådant fordon. Är kommunfullmäktiga verkligen medvetna om konsekvenserna av detta beslut om nuvarande prissättning? I varje fall finns ett löfte från kommunens sida att priset på energiinnehållet i biogas ska vara lägre än energiinnehållet i diesel.

Det har också påståtts att kommunen inte gör någon vinst på biogas, men det måste vara en sanning med modifikation eftersom biogaspriset ökat drastiskt de senaste åren och detta rimligtvis måste innebära en ökad vinst. Därför blir frågan till Skellefteå kommun: Vad är egentligen produktionskostnaden i runda tal för kommunens biogas per kg inklusive årliga avskrivningar? Kan det verkligen vara så högt som ca 30 kr/kg, eller?

Att Härnösand kommun kan erbjuda ett biogaspris till konsumenten som är cirka 35 procent lägre än Skellefteås är högst intressant. Vad vill Härnösands kommun uppnå med detta? Knappast att de är galna och det ska vara en förlustaffär. Kan det istället möjligtvis vara så att de tycker att det ska vara attraktivt att välja biogas framför fossila alternativ för klimatnyttans skull och att vinstintresset för Härnösands kommun därför är sekundärt?

Det är hög tid för Skellefteå kommunfullmäktiga att börja förstå och göra om prissättningen på biogas så att den blir mer attraktiv för konsumenten och att klimatnyttan i förlängningen blir större. Det är ju i dessa tider som klimatsatsningar måste ges allt större utrymme!
Skellefteås folkvalda klimatmedvetna gröna partier borde därför snarast lägga in en motion om en förändring av prissättningen, till fördel för de privata initiativ som försöker bidra genom att köra klimatsmart på biogas.