Dags att beivra häckar som väller ut över trottoaren

Signaturen Gående tycker att kommunen ska beivra alltför vildvuxna häckar och får svar direkt.

Signaturen Gående tycker att kommunen ska beivra alltför vildvuxna häckar och får svar direkt.

Foto: Dennis Pettersson

Insändare2022-11-29 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I villaområdena i Skellefteå har många husägare låtit sina häckar växa ut över trottoaren så att de gående måste gå på körbanan för att kunna passera. Det är verkligen märkligt att man inte kan sköta dessa så att man håller dem innanför tomtgränsen.

Det är hög tid att Skellefteå kommun börjar se över detta problem och beivra detta för det är både en olägenhet och en trafikfara för de gående.

Detta bör vara en uppgift för parkavdelningen/gatukontoret att syna områdena och påtala för villaägare som missköter detta att det är olagligt och snarast måste åtgärdas.

Gående

Svar direkt

När kommunens verksamhet för gator och park upptäcker olämplig växtlighet informerar vi fastighetsägarna om de skyldigheter de har vad gäller vegetationen.  Fastighetsägarna får hem ett informationsblad där det finns utdrag från plan- och bygglagen och riktlinjer kring hur de ska förhålla sig till den. 

Det är viktigt att hålla vegetationen så att den inte utgör en fara för andra. Som fastighetsägare måste man se till så att växtlighet på den egna tomten inte skymmer sikten. Om något skulle hända på grund av skymd sikt är det fastighetsägaren som är ansvarig.