Då gick matpriserna upp igen …

Nu blir maten dyrare igen. Insändarskribenten resonerar kring orsaken.

Nu blir maten dyrare igen. Insändarskribenten resonerar kring orsaken.

Foto: Gorm Kallestad

Insändare2023-08-12 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi slapp inte undan den här gången heller. Matpriserna går upp igen med 0,2 procent i början av augusti efter några månader med något sjunkande priser. Frågorna ställs bland allmänheten. Varför sker detta nu? Det kan jag rakt av inte svara på men bortsett från klimatförändringarna i omvärlden och även den svenska torkan i juni är det kanske inte så konstigt. Spannmål har förstörts i Ukraina-kriget och det har varit mycket bränder i Europa.

Två andra teorier vill jag presentera. De går lite på tvärs och är inte helt lättsmälta. Räntehöjningarna kan paradoxalt nog leda till vissa prisökningar därför att även företag har lån och utgifter i form av räntor. Alternativet är att höja priserna. Företag och banker har också gjort en del goda vinster det senaste kvartalet i mångt och mycket därför att just allt tal om inflation har givit grönt ljus för att ta ordentligt betalt. Ju mer inflation, desto mer tas betalt. Exempel på företag är Volvo Lastvagnar och i princip alla el-bolag. Jag tror att bankernas vinster kommer sig av just räntehöjningarna.

Den låga kronkursen är en orsak till inflationen, men att förklara den utförligt tar för stor plats här.

Vi får råden från media om att ha en "buffert" för sämre tider. Matlåda istället för lunch ute. Odla mer i den egna trädgården. Beträffande trädgården undrar jag hur många som har en trädgård och tid att sköta den. Fråga människorna i de stora städernas så kallade utsatta områden. Låna inte och gör inga impulsköp. Ändå är reklamen fortfarande påträngande när det gäller lyxvaror, resor, bilar och just lån.

Vi lever i en värld av global ekonomi, ofta överlämnad till privata företag och banker. Detta för att ekonomin ska rulla på. Politikerna har i någon mån abdikerat och låter det hela ha sin gång. Det gäller i Sverige och i princip i hela världen. För att politikerna ska få en acceptans för att göra ingrepp i ekonomin krävs en del andra förklaringsmodeller än de gängse nuvarande.