Cykelbana: Snälla politiker – gör er hörda

Skribenten vädjar till kommunens politiker att de ska prioritera gång- och cykelbanan mellan Skellefteå och Myckle.
Skribenten vädjar till kommunens politiker att de ska prioritera gång- och cykelbanan mellan Skellefteå och Myckle.

Jag känner stor oro för gång- och cykeltrafikanters trafiksäkerhet längst väg 855, mellan Skellefteå och Medle. På grund av frustration, rädsla och stor nyfikenhet har jag verkligen försökt sätta mig in i hur processen ser ut och hur man kan påverka den, men det är inte lätt att få tag i något dokumenterat underlag.

Insändare 27 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har ställt frågan till folkvalda politiker om hur arbetet ser ut för att påverka prioritering av cykelvägar längs det statliga vägnätet, men känner inte att jag har fått någon respons. Det glädjer mig att läsa ett insändarsvar i Norran den 17 november att det finns en samverkan mellan Trafikverket, regionen och kommunen. Jag är av en annan uppfattning, men jag kan såklart ha fel och är ödmjuk inför det. 

Den som läser Länstransportplan 2018-2029 Västerbottens län kan se att väg 855, Skellefteå–Medle, finns med som ett av många prioriterade objekt inom Region Västerbotten, men inte så högt prioriterat. I ett protokoll från förbundsfullmäktige inför beslut om länstransportplanen finns att läsa ett förslag från Carina Sundbom, Centerpartiet, där hon menar att gång- och cykelvägen mellan Skellefteå och Medle borde lyftas upp i prioriteringsordning. Detta fick inget stöd från övriga kommunpartier.

Länstransportplanen revideras vart fjärde år för att kunna möta nya behov och förändrade samhällsstrukturer. Samtidigt säger ledande politiker i Skellefteå att en prioritering inte kan ske på grund av subjektiva tyckanden, utan att det är tjänstepersoner som mäter trafiksäkerheten som ligger till grund för prioriteringen. Jag har heller inte fått svar på hur trafiksäkerheten mäts, med vika intervaller och om de sett en försämring ur trafiksäkerhetsaspekten.

Jag anser att våra kommunpolitiker aktivt borde arbeta för att prioritera upp gång- och cykelbanan inför att länstransportplanen ska revideras. Särskilt med tanke på att de högre prioriterade objekten systematiskt blivit avsevärt mycket dyrare än uppskattat, vilket gör att de statliga medlen troligtvis är slut långt innan det är dags för att bygga gång- och cykelbanan mellan Skellefteå och Medle. Som jag har förstått det finns det inga garantier för att objektet hamnar överst på listan i nästa tolvårsplan, det krävs att Skelleftepolitiker gör sig hörda, arbetar aktivt och stöttar varandra. 

Snälla gör det redan nu – inte inför nästa tolvårsperiod.

Emelie Lundberg, Myckle 

Ämnen du kan följa