Covidsmitta på boenden – försöker man mörka detta?

Skribenten undrar om kommunen försöker mörka informationen om covidsmitta på boendena.
Skribenten undrar om kommunen försöker mörka informationen om covidsmitta på boendena.

Insändare 22 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför går inte kommunen ut med om det finns covidsmitta på boendena? Detta borde de anhöriga få veta så de inte kommer på besök. 

Normalt brukar man gå ut med om det finns magsjuka eller vinterkräksjuka, men inte om det finns covid-19 som är mycket allvarligare. Försöker man mörka detta? Jag tycker det är allvarligt.

Bor i Ursviken

Svar direkt

Vi har rutinen att när covid-19-smitta konstaterats på ett boende kontaktar vi såväl närmast anhöriga som berörda medboende och deras anhöriga. Däremot lämnas inte information ut om vem som har covid -19-sjukdom till annan än till den det direkt berör och dennes anhörig, utifrån patientsekretessen. I dialog med vårdhygien på Region Västerbotten kan kommunen även ta beslutet att tillfälligt stänga boendet för besök under tiden smittan finns kvar.

Jag förstår din oro, men kan lugna dig med att vi gör så mycket vi kan för att förhindra smittspridningen på vård- och omsorgsboenden. En del i detta är att informera de som berörs. 

Slutligen: I det läge vi har nu i Skellefteå, med kraftigt ökande smittspridning, vill jag vädja till alla anhöriga att vara restriktiva med att besöka våra boenden för att minska risken att smitta de mest sårbara.

Ejja Häman Aktell, avdelningschef Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa