Coronatest: Regionen långsammare än privata aktörer

Vilken skillnad är det mellan regionens covidtester och de privata aktörernas tester?

Insändare 19 mars 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett covidtest via regionen kan tas på måndag morgon klockan 8.00 och sedan blir man satt i karantän tills provsvaret kommer klockan 18.00 på tisdagen. Går jag till en privat aktör (snabbtest) tar jag prov klockan 8.00 och får svaret efter en kvart, klockan 8.15. 

För någon som jobbar skiljer det 15.45 timmar i arbetstid. Det är en väldigt stor skillnad kostnadsmässigt för företagen och den anställde. Är det så att Region Västerbotten köpt in billiga test? Min lilla mattematiska uträkning kommer fram till att det är bättre att jobba än att vänta på provsvar. 

Nyfiken

Svar direkt

Har man symtom så ska man stanna hemma, det är inte lämpligt att ta ett snabbtest (antigentest) som visar negativt resultat för covid-19 och ändå gå till jobbet med symtom.

Det finns två slags tester för att påvisa pågående covid-19-infektion, PCR-tester och antigentester. Det är antigentesterna som kallas snabbtester eftersom de ger svar på cirka 20 minuter. Snabbtester har lägre känslighet än PCR-tester och Region Västerbotten använder snabbtester endast i de fall när andra kriterier talar emot covid-19, för att få ytterligare stöd för att personen inte är smittsam i covid-19. Ett snabbtest måste tas av sjukvårdspersonal, de finns ännu inte tillgängliga som egentester.

Vid symtom ska man alltid välja att göra ett PCR-test och eftersom dessa kan göras som egentest finns det mycket god tillgänglighet, det behövs ingen tidsbokning och svar kommer i del allra flesta fall dagen därpå. I de fall man har blivit uppmanad att ta ett test på grund av att man varit i närkontakt med en person som är smittsam så går det bra att, i samråd med sin chef, fortsätta jobba i väntan på svar på PCR-test (egentest) så länge som man inte har symtom. I dessa fall är ett snabbtest också tillräckligt tillförlitligt.

Vissa företag har valt att köpa tjänster från privata vårdaktörer för snabbtestning i samband med smitta på arbetsplatsen och kan då göra en bred testning med snabba svar och behålla fler i arbete, givet att de inte har symtom. Inköpskostnaden för snabbtester är ungefär densamma för privata aktörer som för regionen, runt 50-lappen, men snabbtester via regionen är inte tillgängligt för allmänheten eftersom de alltså kräver tillgång på både personal och lokaler, de kan inte göras som egentest. PCR-provtagning är en mera kostsam metod, men fördelen är att det är utprovat för egentestning och därmed betydligt enklare att erbjuda till många.

Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare, Region Västerbotten

Ämnen du kan följa