Chockerande syn – kaos vid förskolan

Nu när sommaren tagit slut och det är dags igen att lämna barnen på Orkesterns förskola blir jag uppriktigt chockad över synen som jag möter.

Insändare 31 augusti 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det börjar med att jag har ingenstans att ställa min bil. Det har varit parkeringskaos länge, men nu är ena gästparkeringen borttagen på grund av ombyggnationerna som sker på ena sidan. På andra sidan är gästparkeringar så smala att det i stort sätt är omöjligt att inte slå upp bildörrarna på bilarna bredvid samt att det alltid är fullt. Personalen har knappt plats att stå där, de ryms inte ens på deras förhyrda platser och nu ska de även samsas med alla byggarbetarna som också står där med sina bilar.

Det finns nu tre platser att välja på – förutom den vi ska använda, som nu ej går att använda. Att stå vid handikappavdelningens ingång känns inte rimligt eller moraliskt rätt. Ett annat sätt är att stå där det är parkeringsförbjud, vilket alla föräldrar redan har tvingas göra i flera år när det har varit fullt på besöksparkeringarna. Tredje platsen är vid vändzonen som jag misstänker även är en placering för utryckningsfordon.

Är det rimligt att vi föräldrar ska parkera flera hundra meter från förskolan och gå resten av vägen för att kunna lämna barnen på ett säkert och bra sätt, när andra obehöriga står parkerade på de redan begränsade platserna? Ta ned förbudsskylten så vi har någonstans att stå eller kom med en lösning på detta problem. Detta är bedrövligt!

Dessutom är staketet som avgränsar byggplatsen mot barnens nu kraftigt begränsade lekyta allt annat än säkert, de minsta barnen kan krypa under. Det lever om och är väldigt rörigt runt förskolan, jag förstår verkligen om det blir extra stressande för personalen som måste ha extra koll för att inget barn ska utsätta sig själv för fara. Varför var inte lekplatsen klar innan de drog igång med nästa bygge?

Förälder på förskolan

Svar direkt

Södra besöksparkeringen som tidigare nyttjas för hämtning och lämning på förskolan ligger på mark som ägs av Skebo. Den parkeringen kommer inte att finnas kvar eftersom nya bostäder ska byggas på aktuell tomt.

Orkesterns förskola har i dag åtta besöksparkeringar på norra sidan för besökande till förskolan. Det finns i dagsläget ingen tidsangivelse för dessa platser, men vi kommer att komplettera skyltningen och tidsbegränsa dessa platser. Vår förhoppning är att parkeringssituationen då kommer att förbättras för hämtning och lämning.

Ett nytt permanent staket kommer att sättas upp kring förskolan när den nya gång- och cykelvägen är klar. Fram till dess omgärdas utemiljön av ett temporärt stängsel mot södra sidan. Vi kan tyvärr inte sätta upp det permanenta staketet eftersom området är begränsat under iordningställandet av vägen.

Fredrik Nilsson, avdelningschef support och lokaler, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa