Bygglov som dröjer – är det ovilja eller senfärdighet?

Insändare 11 juni 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är det ovilja eller senfärdighet som hindrar kommunen att bevilja byggnadslov och detaljplan för det gamla kommunalhuset i Byske? 

Det är inte bara Contractor som är bekymrade över den lång handläggningstiden, Norran den 26 maj. Jag är väl medveten om att krav på samråd föreligger, med det borde inte ta så lång tid eftersom vi Byskebor är angelägna att det händer något. Huset har under lång tid varit en ful plump i det annars så natursköna samhället.

Besviken kommuninnevånare

Svar direkt

Ansökan om att få detaljplanen ändrad kom in i slutet av januari. Ärendet gick därefter upp för beslut i bygg- och miljönämnden i slutet av maj, då samhällsbyggnad fick uppdraget att upprätta en detaljplan för området. Planarbetet pågår och vi har en dialog med deras kontakt och i enlighet med det handlägger vi ärendet. 

En detaljplan har sin formella handläggningstid, vilket normalt brukar vara minst ett år.

Therese Kreisel, verksamhetschef fysisk planering, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Första spadtaget för fler lägenheter – då siktar de på inflyttning • Stort intresse: "Ringt folk innan det ens började byggas"

Första spadtaget för fler lägenheter – då siktar de på inflyttning • Stort intresse: "Ringt folk innan det ens började byggas"