Bygg ut det kommunala vattnet på landsbygden

Vattnet skulle behöva förbättras på många ställen om människor ska bo kvar utanför städerna.

Signaturen Woody tycker att det kommunala vattnet behöver byggas ut på landsbygden och får svar direkt.

Signaturen Woody tycker att det kommunala vattnet behöver byggas ut på landsbygden och får svar direkt.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2022-11-18 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byar i Skelleftetrakten, ända till Lövånger har dåligt, järnhaltigt vatten till den milda grad att kommunens vattenansvariga säger att det som finns inte löns rena med över 5 mg/ml järnhalt i vattnet. 

Många har provat att borra efter vatten med dåligt resultat då det oftast inte funkar med borrbrunn i kustregionerna. Byar längs gamla E4, Innervik samt Burvik, Risböle , Kåsböle med flera har mycket dåligt vatten.

Jag har försökt få kommunen att engagera sig i frågan men krävde fler intressenter som svar i efterhand på en enkät på hushåll som var intresserade.

Är ett ypperligt tillfälle då det pratas om nytt vatten från Bureå till Lövånger att istället gå på land så fler får nytta av kommunalt vatten vilken är en självklarhet om folk ska bo kvar på landsbygden.

Om 20–30 år till är befolkningen samlad kring större orter om inte kommunen ser till helheten, hela Sverige ska leva. Det satsas redan en hel del på fiber men går dåligt att tvätta kläder med fiber.

Woody

Svar direkt

Skellefteå kommuns övergripande planering pågår löpande genom bland annat framtagande av fördjupade översiktsplaner och vatten- och avloppsplaner. Syftet är att samla behov, belysa problem och försöka ta fram lösningar som skapar samhällsutveckling både på landsbygden och i tätorter.

Invånarna får möjlighet att ge sina åsikter och synpunkter på dessa planer i öppna samråd. De finns att hitta på kommunens webbplats.

De övergripande planeringsdokumenten för Skellefteå kommun fastställs politiskt av kommunfullmäktige, och är styrande för förvaltningarnas fortsatta arbete.