Bygg parkeringshus på Sjungande Dalen

Skribenten tycker att det bör byggas parkeringsgarage på höjden om Sjungande Dalen fortsätter att växa.
Skribenten tycker att det bör byggas parkeringsgarage på höjden om Sjungande Dalen fortsätter att växa.

Insändare 1 november 2023 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående planerandet av byggande på Sjungande Dalen. Det har framförts kritik från närboende om planerat byggande men inte att varje lägenhet bara får en parkeringsplats.

I kommunen har man haft en parkeringsnorm om 1,2 platser per lägenhet, för boende och besökande, utanför centrum. Byggnadsnämnden och dess tjänstemän bör ha detta krav vid planering och byggande. Det är bra med förslaget att bygga ett parkeringshus i två våningar för att behålla mer friytor. 

Vi har ju fina exemplar på parkeringsgarage i två våningar i kvarteret vid Granvägen och i kvarteret Tor. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa