Bygg inte tunneln vid Nordlandergatan

Skellefteå kommun har gjort en detaljplan för en ny sträckning av Nordlandergatan som jag inte tycker är bra.

Insändare 16 maj 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns en befintlig tunnel vid Klockarbergsvägen. Den måste användas om man ska till akuten, Trafikverket har sagt att det ska ske på samma sätt som i dag.  Förslaget är dåligt, då det förhindrar framtida utbyggnad av sjukhuset (har det tagits utrymme för att vi inom några år kanske är 100 000 invånare i Skellefteå med omnejd?). Den kommer även att gå över befintlig parkeringsplats, och de som kommer med cykel eller gående måste passera vägen. Var ska det nya parkeringshuset placeras? I backen upp mot övre parkeringen förslagsvis.

Det kan ju se bra ut i plan, men tänk er att såväl tunnlarna vid Nordlandergatan som vid Lasarettsvägen kommer 4,5– 5 meter under befintlig marknivå. Blir det hiss vid Lasarettsvägen för handikappade? Backen kommer med den placering som nu är ritad för cykel- och gångväg att luta ca 1:10 när man kommer upp från hissen.

Mitt förslag är: Bygg en rondell i korsningen Kanalgatan– Klockarbergsvägen. Jag har fått besked från Trafikverket att det blir för långt från Grenvägen till Klockarbergsvägen (Från centrum är det inte det). Det tar cirka tre minuter längre tid, det kan man kanske stå ut med, då man ändå måste köra den vägen om man ska till akuten. 

Stoppa planerna på tunneln vid Nordlandergatan åtminstone till dess vi kan se hur det fungerar med mitt förslag. Det är våra skattepengar, som kastas i sjön när problemet går att lösa på ett enklare sätt.  Har du synpunkter på mitt förslag eller på det som Trafikverket föreslagit så går att tycka till, till och med den 25 maj.

De olägenheter som nämns, beträffande lågpunkter,  natur-, kultur- och miljökonsekvenser i rapporten undviker man och gröna områden för patienter som vistas i området både inomhus och ute är kvar med mitt förslag. Man behöver inte heller ordna bullerskyddande åtgärder.

Gunnar Lindskog


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa