Bygden är vinnare – men hur går det med elproduktionen?

Länge har det varit oljeindustrins ägare som vältrat sig i kapital och makt. Men den fossila energins guldår ser nu ut att snart vara över, som en av historiens värsta misstag.

Insändare 29 oktober 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den förnybara energin är framtidens hopp för klimatet och ekonomier. Norra Norrland som setts som avfolkningsobygd har nu på ett par år blivit hetast i Europa för investeringar och tillväxt. Att Skelleftebygden nu är det goda exemplet för klimatutvecklingen, så att medier från den stora världen gör reportage om det som händer här, känns ändå lite overkligt. Det är inte bara för batteritillverkningen utan också för unika konstruktioner i trä som kulturhuset, broar, parkeringshus och skolor. Det är en otroligt lyckad tajming i vår kommun. 

Men klimatförändringen kommer ändå att medföra både mer vind och nederbörd som orsakar översvämningar, särskilt här i norr enligt klimatforskarna. Då måste dammarna i de utbyggda älvarna byggas större och stärkas. Det skulle skydda mot översvämningar och samtidigt ge extra kapacitet för elproduktion och lagring. Planeras det för sådana åtgärder nu?

Det man också undrar över är varför kraftbolagen här bygger de flesta vindkraftverken i fjälltrakter och inland, men inte vid eller i havet. Alla vet att det är stadig vind från havet. Det finns ju både obebodda områden och de som är exploaterade, som exempelvis vid Rönnskär. Det vore intressant höra hur Skellefteå Krafts ledning ser på detta. 

Att vi i denna region nu har alla möjligheter att bli stora vinnare är fantastiskt, men ännu bättre skulle det känns om vi dessutom kunde vara i spetsen för att rädda klimatet.

Heja Norrland 

Svar direkt

Inom vattenkraften på Skellefteå Kraft arbetar vi löpande med anpassningar av verksamheten på grund av klimatförändringar. I dagsläget finns det dock inget som pekar på möjligheter till ökad produktion eller behov av att öka dammanläggningarnas dämning i någon större utsträckning på grund av förändringar kopplade till klimatförändringar. 

Skellefteå Kraft arbetar aktivt med säkerheten i våra dammanläggningar. Detta innebär bland annat att vi löpande ser över de påfrestningar som dammarna kan komma att utsättas för och dimensionerar både dammanläggningen och vår egen organisation för att hantera detta.

När det gäller lokalisering av vindkraft så är vindtillgången på högre områden på land jämförbar med den som återfinns i havet. Det är dock väsentligt dyrare att bygga och underhålla havsbaserad vindkraft. Vindkraft baserad vid kusten möter också ofta motstånd redan i etableringsfasen, då konflikter uppstår till exempel gentemot fritidshusägare och rätten till rörligt friluftsliv.

Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft, Skellefteå Kraft

Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft, Skellefteå Kraft


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa