Bussens tidtabell fungerar aldrig

Det är så konstiga busstider från Bureå. Jag åker ibland buss från Bureå till Skellefteå centrum för att ta en anslutning mot Solbacken.

Insändare 14 december 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidtabellen fungerar aldrig, bussen från Bureå är alltid sen. Varför är det så? Det spelar ingen roll vilken buss under dagen vi pratar om, busstiderna stämmer aldrig. 

Det vore ju också trevlig om vi kunde komma med i den kommunala prislistan, då skulle nog bussen fyllas mer. Nu när det byggs fler bostäder i Bureå kommer nog många att jobba på nya industriområdet i Hedensbyn. Därför bör busstiderna och priserna nog ses över.

Överväg att sätta in den så kallade Rönnskärsturen igen, den som hämtade upp folk runt Bureå. Det kommer nog att uppskattas av Bureborna. Jag hoppas på en snar bättring.

Kanske Bussåkare i framtiden

 Svar direkt

Alla bussar som kommer in till centrum från södra sidan älven är svåra att få in i tid i rusningstid eftersom trafiksituationen i centrum, och speciellt över Viktoriabron, är svår. Övrig tid ska den beräknade körtiden stämma så att bussarna kommer in i tid.

När Karlgårdsbron är färdig kommer vi att kunna köra in vissa av linjerna den vägen. Dessutom kommer trycket på Viktoriabron att minska när det finns två broar att välja mellan i centrala Skellefteå. Vårt mål är då att bussarna ska komma i tid, även i rusningstid.

Upp till Solbacken går bussarna var 15:e minut under rusningstid så oavsett om bussen är sen så att första busskopplingen missas så kommer en ny avgång nära i tid. Det är såklart inte bra att bussen är sen men i dagsläget är det väldigt svårt att göra något åt.

Gällande taxan så hör Bureå till regiontrafiken och faller därmed under Länstrafikens biljettsystem. Det finns inga planer på att ändra detta. Generellt är priserna lägre om man köper olika typer av periodkort.

Kopplingen mellan Bureå och Rönnskär/Northvolt med flera är inte aktuell i dagsläget, men det blir självklart intressant att titta på mer när Bureå växer och fler börjar jobba på industrierna i öster.

Robert Nyman, trafikchef Skellefteå kommun
 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa