Bureå växer – då borde det bli lättare att sig hit

Bureå genomgår nu en befolkningsökning som ingen trodde skulle vara möjligt för några år sedan. Därför är det märkligt att de flesta E4-bussarna inte kör in i samhället.

Skribenten vill se mer busstrafik in till centrala Bureå.

Skribenten vill se mer busstrafik in till centrala Bureå.

Foto: Jonas Nilsson fastighetsförmedling

Insändare2023-04-21 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har också kontaktat Trafikverket om busshållplatserna vid korsningen Norra Ågatan–E4. Fartkameran är placerad flera hundra meter från busshållplatserna vilket innebär att hastigheten hunnit bli hög igen innan hållplatserna passeras. Det svar jag fick var bara att ”Vi är medvetna om att E4 söder om Skellefteå är hårt belastad”. Någon åtgärd är alltså inte planerad.

De personer som är på väg att flytta hit vill säkert undersöka hur kommunikationen till Umeå och Skellefteå är. Då är det en skam att det är cirka en kilometer mellan centrum och busshållplatsen.

Jag hoppas därför att den nya resvägen bara är ett test på hur mycket den nya resvägen kan kortas genom att inte passera Bureå centrum. För att göra det lätt att åka buss borde fler bussar angöra busshållplatsen vid Bureå torg.