Bra miljösatsning, men vem får betala för dumheterna?

I min bostadsrättsförening har vi fått beröm för att vi har varit framsynta och skaffat elstolpar för elbilar. Men jag är förbannad för att man inte frågat oss som äger föreningen om hur många.

Skribenten funderar över beslut om laddstolpar i bostadsrättföreningen och får svar direkt. (arkivbild)

Skribenten funderar över beslut om laddstolpar i bostadsrättföreningen och får svar direkt. (arkivbild)

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-03-14 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eluttag för elbilar måste vi ha, men inte i alla garage, p-stolpar och carportar som styrelsen utan att fråga oss beslutat om, cirka 300 stycken.

Om man frågat oss hade det blivit max 20 mot löfte om utökning i framtiden om så behövs. Vi hade kunnat haft minst 4 miljoner mindre i skuld. Konsekvenser för oss boende var dubbel kostnad för garage; p-platser och carportar och en hyreshöjning med 8 procent.

En fråga till Riksbyggen som förvaltar vår brf: Vad står det i våra stadgar? Ska en styrelse fatt sådana stora beslut; utan att fråga oss?

Vad händer i en garagelänga om en elbil brinner, ja då brinner hela längan och hur ställer sig försäkringsbolag till dessa omständigheter?

Om vår auktoritära styrelse frågat oss hade vi i stället installerat solceller och vi haft gratis el och billigare hyra. Eller att vi satsat på fönsterbyten som börjar vara akut.

Vi är många i vår förening som måste vända på slantarna för att överleva, så detta onödiga framtidssatsning, rent sagt dumma beslut sätter oss i en onödig svår sits.

Barbro Sundström, Skellefteå

Svar direkt

Vi har genomfört projekt med många laddstolpar i flera föreningar i Skellefteå. Då de befintliga uttagen börjar bli föråldrade, har vi ersatt dem med laddstolpar för att möta det växande intresset för elbilar. Detta underhållsprojekt ökar även attraktionskraften för lägenheterna hos potentiella köpare, vilket gynnar föreningens medlemmar.

Styrelsen i en förening tar beslut om underhållsprojekt, och vid större investeringar kan detta beslut fattas av medlemmarna vid årsstämman – det vill säga de medlemmar som deltar vid stämman.

Det är bra med engagerade medlemmar i en bostadsrättsförening. Det bidrar till bättre gemenskap, effektivt beslutsfattande, ökad delaktighet och ökad insyn i förvaltning av föreningens tillgångar.

Gällande solpaneler som en åtgärd istället för laddstolpar så är det svårt att jämföra hur det skulle påverka föreningens behov av att justera månadsavgiften. Solpaneler bidrar med elförsörjning under perioden då taken inte är täckta av snö men förser inte i dagsläget fullt ut en fastighet i norr med energi.

När det kommer till avgiftshöjningar har de generellt under senaste år oftast berott på det då stigande ränteläget. Flera föreningar som har lagt om sina lån har fått en rätt så kraftig höjning av räntan vilket ofta påverkar föreningens ekonomi. 

Maritha Nordström, marknadsområdeschef på Riksbyggen Förvaltning i Norr