Bipolära patienter är regionens styvbarn

Psykiatriska tillstånd är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det är också det mest stigmatiserade tillståndet att prata om.

Personer med bipolär sjukdom har svårt att få rätt hjälp, enligt insändarskribenten.

Personer med bipolär sjukdom har svårt att få rätt hjälp, enligt insändarskribenten.

Foto: Ulf Johansson

Insändare2021-12-14 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bipolär sjukdom är en av världens mest handikappande diagnoser enligt WHO. Bipolär sjukdom gör att personen drabbas av kraftiga växlingar mellan depressioner och mani, eller hypomani.

1–3 procent av den vuxna befolkningen lider av sjukdomen, ännu fler anhöriga drabbas. Patienterna är överrepresenterade bland självmord. Det är helt enkelt ”en jävla sjukdom att leva med”. Den kräver oftast en massiv insats med ordentlig utredning, patient- och anhörigutbildning, starka läkemedel, psykoterapeut, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykiater.

I Region Västerbotten ska dessa patienter behandlas på psykiatrisk klinik, alltså en specialistavdelning i länet. Skellefteå lasarett har idag flera mottagningar, avdelningar och jour. Dessa ansvarar för vuxna i Skellefteå och Norsjö. Totalt cirka 60 000 vuxna personer, statistiskt mellan 600 och 1 800 bipolär patienter – bara på Skellefteå lasarett. Och då är inte anhöriga inräknade som patienter, vilket dom ändå ofta blir.

Patienter kan gå år efter år utan en färdig utredning, läkemedel ordineras ändå. Det saknas samordning för bipolära patienter. Det saknas ledare för ”Team Patient”. Läkare skriver ut läkemedel utan att stämma av om det finns alternativ eller behandlingsbar orsak, till exempel sömnsvårigheter. Sjukgymnaster saknas helt. Arbetsterapeuter finns men kontaktas inte. Psykoterapeuter erbjuds inte alla. Sömnskola erbjuds inte. 

Mottagningarna har organiserats efter var man bor, inte vilken sjukdom man har. Om man inte har en ätstörning. Det finns en särskild avdelning för det. I Umeå finns redan allt det här, hos ett särskilt team på affektiva mottagningen.

Regionen menar att vård ska inte vara beroende av var man bor. Skellefteås och Norsjös bipolära patienter är regionens styvbarn, vi kräver lika vård för alla.

Din granne, din partner, din kollega

 Svar direkt

En mycket stor andel av befolkningen drabbas under sin livstid av psykisk ohälsa. Alla berörs av det, antingen genom egen upplevelse eller närståendes mående. 

Bipolär sjukdom kan yttra sig på olika sätt. I vissa fall med tydliga växlingar mellan depressioner och uppvarvningar. I andra fall med mer svårtolkad bild där diagnos ibland kan dröja. Men det är viktigt att vi förstår och fångar upp symtomen så att vi kan ge rätt behandling. För en bipolär sjukdom kan idag, med rätt insatser, hållas stabil med god livskvalitet hos den som lever med sjukdomen.

Den psykiatriska vården i Skellefteå och Umeå är olika organiserad men ska givetvis vara likvärdig för västerbottningen. I Skellefteå tilldelas mottagning efter hälsocentralstillhörighet. Varje mottagning har sedan kompetens inom de olika sjukdomstillstånden. Psykoterapeuter, specialistsjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter är några av de yrkeskategorier som varje mottagningar har hos sig. Mottagningarna har ansvar för att, utifrån aktuellt kunskaps- och forskningsläge, initiera rätt insatser och bedöma behoven hos den som ska behandlas. I Skellefteå finns även en mottagning som samlar ett antal specialteam. Där finns även ett team som arbetar med läkemedelsuppföljningen vid bipolär behandling.

Jag tar till mig dina synpunkter och upplevelser. Vi ska i Skellefteå ha den bästa tänkbara vården även för bipolära. Då krävs bra samordning och ett helhetsgrepp kring insatser, precis som du skriver! Faktum är att en av våra tre utvalda kvalitetsindikatorer för 2022 är just uppföljningen av bipolär sjukdom.

Fredrik Renberg, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Skellefteå