Besparingskraven drabbar inte bara flyktingmottagandet

Norrans artikel den 16 oktober handlar om att socialnämndens planerade nedskärningar fokuseras på flyktingmottagandet i kommunen. Men det är inte hela sanningen.

Insändare 13 december 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Besparingskraven drabbar även den helt nystartade Föräldrasupporten som fungerar som en enklare väg in till socialtjänsten. Ännu en familjecentral i ett av kommunens ytterområden kommer inte kunna öppna som planerat. Dessutom drabbas enhet försörjningsstöd, med längre handläggningstider och ökad arbetsbelastning som följd. 

En del av verksamheterna som Solkraft bedriver omfattas av nedskärningen, arbete med personer med missbruk och förebyggande arbete bland ungdomar likaså. Samtidigt som nationella rapporter larmar om ökad psykisk ohälsa i Sverige, speciellt bland unga, planeras nedskärningar som drabbar redan utsatta människor. Detta är inte värdigt en kommun som Skellefteå.

Vår kommun har under många år stoltserat med sitt mottagande av människor på flykt. Många av dessa bor kvar här och de har ofta behov av goda kontakter och vägledning för att hitta rätt i samhället och börjat ett nytt liv. Idag finns verksamheter inom socialtjänsten som ger detta stöd till både unga och vuxna, men dessa verksamheter ska nu försvinna. För ungdomarna finns stödet fram tills de avslutat gymnasiet eller fyllt 21 år, vilket som inträffar först. 

Under hösten har ungefär 100 olika ungdomar besökt verksamheten mer än 400 gånger varje månad. Uppenbarligen finns behovet hos de unga, relativt nya skellefteborna. Inte minst efter gymnasiet kan vilsenhet uppstå kring viktiga livsval. Samtalen kan handla om kulturkrockar, arbetsmarknaden, bostäder, relationer eller om det egna måendet. Eftersom ungdomarna redan har en etablerad relation till personalen i verksamheten, är det naturligt att de fortsätter att vända sig dit när de har behov av vuxenstöd. Om de planerade besparingarna genomförs, kommer inte längre detta stöd finnas och fler ungdomar riskerar tyvärr att hamna på fel väg.

Sofia Henricsdotter, Skellefteå

 Svar direkt

Det som behandlas i insändaren har sitt ursprung i förslaget till individ- och familjeomsorgens ekonomiska plan för budget i balans år 2022. Förslaget tas upp för beslut av socialnämnden den 20 december.

Jag vill här bara kort kommentera några delar i förslaget:

Genom fokus på arbetslinjen inom försörjningsstöd och Solkraft kan behovet av försörjningsstöd stegvis minskas. Under 2022 intensifieras arbetet med att hitta individuella lösningar för personer med långvarig arbetslöshet och försörjningsstöd, så de istället kan få sin försörjning främst genom arbete.

Idag står platser tomma för ensamkommande flyktingbarn och inströmningen fortsätter minska, varför avdelningen måste anpassa verksamheten så den statliga ersättningen täcker kostnaderna.

Socialnämnden ser vikten av, och har satsat mycket på, förebyggande åtgärder för att stödja familjer, barn och individer i ett tidigt skede. På grund av stora behov av individ- och familjeomsorgens lagstadgade myndighetsutövning behöver en prioritering göras av de förebyggande insatserna. I den ekonomiska planen som ska upp för beslut har avdelningen gett förslag på vilka insatser som inte ryms i budgeten för 2022.

Med detta sagt, behöver vi invänta nämndens beslut innan vi vet vilka åtgärderna blir.

Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Rödgrönt - satsar på förlossning och ambulans

Rödgrönt - satsar på förlossning och ambulans

Insändare: Vanvett att skära ner på förebyggande arbete

Vanvett att skära ner på förebyggande arbete

Föreslog att en linbana byggs mellan Anderstorp och Solbacken – det säger politikerna om idén: ”Spännande och spektakulärt”

Föreslog att en linbana byggs mellan Anderstorp och Solbacken – det säger politikerna om idén: ”Spännande och spektakulärt”