Besökstid på Skellefteå lasarett – inte för alla?

Vari ligger logiken att de som kan gå utanför sin avdelning får ta emot besökare, men inte de som är sängliggande?

Insändare 5 juli 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Min gamla mamma har vårdats på medicinkliniken på Skellefteå lasarett under en tid. Besökstiderna är angivna till klockan 13.00-15.00 samt 17.30-19.00, men det gäller bara patienter som kan ta sig utanför avdelningen. De som inte själva kan ta sig utanför avdelningens dörrar får inte ta emot besök alls, såvida de inte ligger på enkelsal. 

Dessa regler är så klart till för att inte sprida covid eller annan smitta. Men de patienter som kan gå utanför avdelningen kan träffa hur många personer som helst, när som helst på dygnet och därmed ta med sig vilka sjukdomar som helst tillbaka till avdelningen. Min gamla mamma som ligger på sal med flera andra och inte själv kan ta sig ut, får inte ta mot besök alls. Personalen får inte ens köra ut henne i rullstol. Hon har alltså ingen möjlighet att träffa oss nära och kära. Vari ligger den logiken?

Efter att ha diskuterat, argumenterat och vädjat om flexibilitet och medkänsla fick jag träffa min mamma på hennes 94:e födelsedag, samt vid ett annat tillfälle som ett undantag. Att en anhörig kan trösta, lugna och vara behjälplig verkar inte finna med i bilden. Det är tydligt vad de ansvariga cheferna på den avdelningen tycker om mig efter dessa samtal.

Besöksreglerna har ändrats under våren, och det är omöjligt att förstå motiveringen och jag skulle gärna höra från de som bestämt reglerna. Hur kan man förbjuda gamla, sjuka personer från att träffa sina anhöriga? För det är de facto konsekvensen av besöksreglerna.

Maja, dotter till en älskad mamma.

Svar direkt

Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i samhället vilket gör att vi ser ett behov av att behålla vissa åtgärder som infördes under pandemin för att skydda redan sjuka patienter. I skrivande stund har vi en pågående smittspridning på en vårdavdelning som medför konsekvenser både för personal och patienter.

Vi försöker att tillgodose närståendes önskemål vad gäller att få besöka sina anhöriga samtidigt som vi behöver ta hänsyn till vissa faktorer där smittspridning är en. Att vi under sommaren har färre avdelningar öppna innebär att det blir fler personer som vistas på mindre yta och runt patienterna vilket kan öka risken för smittspridning. För att minska antalet personer som finns nära de som vårdas inneliggande har vi behövt se över våra besöksrutiner och justerat något. Detta också för att bibehålla sekretess så långt det är möjligt även för de som vårdas på stor sal.

Närstående är oerhört viktiga både för oss som arbetar och för de som vårdas. Att få besök förgyller ofta tillvaron och vår förhoppning är att försöka få detta att gå ihop så bra det bara är möjligt under de begränsade förutsättningar vi har.

Katrin Lundmark, tf verksamhetschef, medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: "Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

"Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

Senaste siffrorna: Så ser covidläget ut på länets sjukhus – flest inlagda i Skellefteå

Senaste siffrorna: Så ser covidläget ut på länets sjukhus – flest inlagda i Skellefteå

Skellefteå lasarett inför besöksförbud – grundar sig i vårdkrisen: ”Vi vet inte hur länge det kommer gälla”

Skellefteå lasarett inför besöksförbud – grundar sig i vårdkrisen: ”Vi vet inte hur länge det kommer gälla”

Klas fick denguefeber – behövde sjukhusvård två gånger: "Kändes som om benen skulle gå av"

Klas fick denguefeber – behövde sjukhusvård två gånger: "Kändes som om benen skulle gå av"

Insändare: Kommunal är inte för alla medlemmar

Kommunal är inte för alla medlemmar