Avslag på avslag – men inget LSS-boende

Insändarskribenten undrar hur man ska göra för att få tillbaka ett LSS-boende.
Insändarskribenten undrar hur man ska göra för att få tillbaka ett LSS-boende.

Min kompis har haft LSS-boende, men efter att hon gifte sig så fick hon ett samtal från kommunen där de sa att hennes LSS kommer att upphöra från den dagen hon gifter sig.

Insändare 7 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots att hon har enormt stora behov av hjälp i vardagen med mediciner, matlagning, tvätt med mera får hon ingen hjälp med ett boende. 

Nu har hon skiljt sig och ansöker om LSS-boende igen, eftersom hon behöver en hel del stöd i vardagen. Problemet är att hon hela tiden får avslag på sina ansökningar. Vad krävs för att hon ska få ett LSS-boende igen, vad ska hon och hennes omgivning göra? Tacksam för svar.

Fundersam

Svar direkt

Som jag tror du förstår kan vi inte ge svar om enskilda fall i ett insändarsvar, eftersom vi arbetar under sekretess och aldrig diskuterar en enskild persons stödbehov publikt. Om din kompis är i behov av stöd ber jag henne kontakta oss på stöd och service igen, så vi kan få en dialog med henne. Även om hon inte längre bedöms ha rätt till just LSS-boende, så finns andra typer av stöd som hon kan ansöka om.

Jag kan också ge ett generellt svar om vad som gäller enligt lagen utifrån dina frågor. När en person ansöker om särskilt stöd gör vi en bedömning av individens behov utifrån LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Om en individ bedöms ha rätt till en bostad med särskild service, i form av exempelvis servicebostad, så kan även make, maka eller sambo bo där.

En individs behov är inte statiskt över tid utan kan förändras. Ingen förlorar sitt LSS-boende när hen gifter sig, utan i så fall har personen av annat skäl bedömts inte ha rätt till insatsen längre. När en person får avslag på en ansökan informerar vi alltid om andra stödinsatser som går att söka, till exempel ledsagarservice, kontaktperson eller hemtjänst. Din kompis bör alltså veta om dessa, och hon är välkommen att kontakta oss igen om hon vill ha mer information för att kunna ta ställning till om hon vill ansöka om någon av insatserna.

Åsa Israelsson, avdelningschef stöd och service, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa