Bedrövligt populistiska utspel från politiker

Ledare i vår högsta beslutande församling har inte respekt för vår demokrati.

Insändare 28 januari 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi firar 100 år av demokrati. Men att den är skör och ständigt hotad har ju bland andra Mikael Bengtsson påtalat i Norran. Att då politiska ledare i vår högsta beslutande församling inte har mer respekt för demokratin än att göra populistiska utspel i tid och otid är bedrövligt. 

Som nu då M, Kd, L och SD driver igenom skattesänkningar på fossila drivmedel då alla vet att det är kort om tid om vi ska undvika en klimatkatastrof och att det bryter mot avtalen i Paris och Glasgow. 

Skattesänkningen ger inte heller lägre kostnader för bilister då oljebolagens genast höjer priserna och ökar sina redan groteskt höga vinster. Men inte är det mot oljekartellen dessa partier riktar kritik utan mot det som är avsett – att bromsa utsläppen.

Samma uppenbara röstfiske blev det genast när elpriset steg några veckor. Även våra läns moderater var snabbt i lokalmedia med krav om skattesänkningar på el. De vill också att elområdena ändras. 

Men införandet av elområden för några år sen gjorde att vi i norr äntligen fick rättvis fördel av att vi har de utbyggda älvarna, mest vindkraft och elöverskott. Men även om vi i norr ska hjälpa till med el så är det provocerande när moderater i söder stoppar vindkraft ute till havs trots att länderna mittemot sätter upp massor vindkraft. Det om något borde våra läns moderater påtala för sina kompisar i söder.

Men vill de hellre ha kärnkraft i Stockholm, Göteborg och Trelleborg så ta det, men inte på vår bekostnad. Nu är ju inte bolagen och investerarna intresserade av att satsa på den olönsamma kärnkraften. Frågan är då vem som ska betala och bygga dessa reaktorer och när? 

Demokratins svaghet är populism som makthungriga politiker oansvarigt tar till. Och med populistiska politiker går inte klimatet att rädda. 

Rösta på demokrati och hållbarhet


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa