Bättre svenska med annat modersmål

Skribenten menar att modersmålsundervisning är positivt på mer än ett sätt.
Skribenten menar att modersmålsundervisning är positivt på mer än ett sätt.

Insändare 18 mars 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en undersökning på 90-talet där man undersökte skillnader för elever som fick modersmålsundervisning (mu) med elever som inte fick undervisning i sitt modersmål. Det visade att eleverna med mu hade bättre betyg i svenska trots att elever som saknade (mu) hade fler lektioner där språket var svenska. 

Det som var mest intressant var att de elever som hade mu hade bättre medelbetyg i svenska än "vanliga" elever som hade svenska som modersmål. Jag tar det igen... elever som hade mu hade högre betyg i svenska än "vanliga" elever med svenska som modersmål

Det är ganska lätt att förstå då mu-timmar kunde användas till att förklara saker i övriga ämnen som eleverna missat. De kunde använda tiden till att till exempel gå igenom den svenska grammatiken. Det är så lätt att döma människor som pratar utrikiska men vad händer om ni tillsammans med likasinnade hamnar Finland. Pratar ni finska då?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa