Även statlig verksamhet kan drivas med gott resultat

Med privata aktörer faller ofta mycket av ansvaret på enskilda medborgare.

Insändare 23 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Då svenskarna skulle få telefon var televerket statligt. Det hade avsatt pengar i budgeten för ändamålet. Då det var lukrativt att dra in telefon i städer och tätorter blev det en del pengar över. Detta överskott kunde användas till att dra in telefon i glesbygd. Det förklarar varför nästan varenda liten by med endast några gårdar hade egen växelstation. Det gjorde att telefonen hade nära nog hundraprocentig täckning. Televerket hade ansvar för både drift och underhåll och om någon telefon gick sonder för någon abonnent fick denne en ny telefon gratis.

I dag ska Sverige digitaliseras, men nu ska allt ske med privata aktörer.Nu finns inget överskott att finansiera landsbygden med. Det är svårt att få ekonomi i avlägsna områden. Detta innebär att många hushåll Idag har mycket dålig täckning, och allt som har med telefon och tv är den enskildes ansvar.

Postverket var också statligt  och hade stora krav på sig då det startade. Hela landet skulle ha brevutdelning varje dag. Min hustru och jag började vår livskarriär i Uppsala och där var det postutdelning två gånger per dag plus en gång på lördag förmiddag. Posten var ett bra ställe där kunde man göra mycket. Men då det privatiserades var det många tjänster som de privata aktörerna inte ville ta över då det var svårt räkna hem någon vinst på verksamheten.

Jag vill med dessa rader visa att staten mycket väl kan driva verksamhet så att folk blir nöjda, för både post- och televerket hade mycket höga förtroendesiffror före privatiseringen.

Ragnvald Nilsson, Bureå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa