Att göra skillnad – ”Hoppet finns i handlingen”

Trots att problemen i världen, exempels klimatförändringarna, känns stora kan alla göra en insatts menar skribenten.
Trots att problemen i världen, exempels klimatförändringarna, känns stora kan alla göra en insatts menar skribenten.

När jag tänker på de många problem som finns i vår värld – klimatförändringarna, fattigdomen, hemlösheten, för att nämna bara några – kan jag bli modfälld.

Insändare 14 januari 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad kan en simpel människa som jag bidra med i kampen mot problem som dessa? Och finns det ens någon mening i att engagera sig då inget tycks bita på problemen? Då jag fastnar i sådana tankebanor brukar jag påminna mig om att det enda jag som enskild individ kan göra är en futtig liten skitinsats, men att det är just futtiga små skitinsatser från mängder av människor som gör skillnad. Och att förändring kan komma när man minst anar det. 

Det är så lätt att tänka att det endast är de stora hjältarna som omskrivs i historieböckerna som gör skillnad, men sanningen är att all förändring kräver tusen och åter tusen insatser från otaliga individer. I slutänden är det den samlade insatsen från alla som styrkan finns. Det finns därför inget som är viktigare än att engagera sig för goda ändamål, hur lite det än kan verka finnas som man kan göra.

Man kan invända: det går inte att förlita sig på gräsrotsengagemang, det är genom politiken som de verkligt stora samhällsförändringarna sker. Det är sant – delvis i alla fall. Men vi måste komma ihåg att också politiken förändras genom små insatser från många människor. Jag är ingen expert på politisk historia, men jag gissar att saker som rösträtt, förkortad arbetstid eller universell sjukvård inte genom magi har kommit till av sig själva; de krävde förmodligen mängder av insatser från mängder av människor. Både från politiker och från människor som engagerade sig på andra sätt. 

För att lösa de många problem vi står inför – och skydda de framsteg som gjorts från att bli urholkade – behöver vi fortsätta engagera oss och organisera oss på otaliga vis. Inte minst är väl detta sant för klimatförändringarna och de övriga miljöproblemen, som kräver att vi ställer om våra liv och samhällen i grunden. Jag skulle därför vilja uppmana människor som bryr sig om omvärlden att fortsätta engagera sig, eller börja engagera sig, för goda ändamål – även om det ibland kan verka hopplöst. Hoppet finns i handlingen, och ju fler som engagerar sig desto bättre. 

När man minst anar det kan förändringen komma!

Handling är hopp

Ämnen du kan följa