Att ersätta Inlandsbanan med flyg inget alternativ

Skribenten tycker att det är vettigare att satsa på Inlandsbanan än att bygga ut flygtrafiken.

Skribenten tycker att det är vettigare att satsa på Inlandsbanan än att bygga ut flygtrafiken.

Foto: David Sandström/VK

Insändare2023-04-28 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom ett vd-byte missade Inlandsbanan att söka förlängning av avtalet med staten om ytterligare fem år, som skulle gjorts ett år i förväg. Det kan ge Trafikverket och regeringen anledning att vägra nya driftsanslag på 225 miljoner kronor per år nästa år och att blockera trafiken. Moderaterna gjorde före valet ett utspel att ta upp lån på nio miljarder kronor för att betala en upprustning. Nu är det upp till bevis, om inte det skall bli ännu ett av de svikna vallöftena.

Trafikverkets rapport 2020 om Inlandsbanan var mycket negativ. En bana i avfolkningsbygd med undermålig standard och vikande trafik, som det inte heller är lönt att rusta upp som reservbana. Ingen hänsyn tas till potentialen med en upprustning och att Europeiska investeringsbanken är beredd att låna ut till den.

Utefter banan finns en tredjedel av Sveriges produktiva skogsmark, stora mineralresurser, kalk och extra hårt berg att krossa, efterfrågat i Europa. Att köra malm med lastbil kostar 50 öre per tonkilometer mot fem öre med tåg. Norrmännen vill transportera sin fisk med tåg till Europa i stället för med flyg eller 16 000 lastbilsfrakter. Med Nato-anslutning, vad man än säger om det, tillkommer militära skäl. 

Med en upprustning kan godstågen ha ett axeltryck på 22,5 ton hela vägen och gå i 100 kilometer i timmen. Dagens flygtrafik i Norrlands inland är dyr för få passagerare. Det obehindrat har Trafikverket gjort upphandlingar innebärande kvartsmiljardstöd för flygfälten och 300 miljoner kronor till för flygandet, plus klimatutsläppen. 

Flygresetiderna är ofta långa inklusive de byten som behövs, därför att man inte kan flyga direkt. Flyg är knappast så turistattraktivt som en resa med tåg.Om tågen kunde köra uppåt 160 kilometer i timmen med helsvetsade spår på makadam mot 70 med dagens skarvspår på grus, skulle restiden halveras på Inlandsbanan. Underhållet sjunker till tredjedelen. Det ger ökad pendling, bidrar till inflyttning och möjlighet till ortssamverkan för större befolkningsunderlag.

Enligt Inlandsbanan är samhällsnyttan mycket stor (i motsats tillTrafikverket) och de nio miljarderna kronor i investering kan återhämtas på ett par decennier. I motsats till i Trafikverkets kalkyl. Den bör dock uppdateras, och man bör lägga till tre miljarder för elektrifiering av de hundra milen. Det är energisnålare än vätgaståg, som man tänker köra.

Att satsa på flyg i stället för tåg är inget alternativ. Ändå är det det vad Trafikverket gör. Att resa med tåg från Gällivare till Östersund går inte idag. Med buss tar det nästan nitton timmar. Med upprustad bana hade det gått på sex timmar. Från Arvidsjaur till Östersund tar bussen sju timmar. Med tåg kunde det gå på halva tiden. 

Med banan Arvidsjaur-Jörn kunde flygfältet i Skellefteå nåtts på två timmar. Norrtrafik vill ha elektrifiering mellan Vindeln och Storuman vid Inlandsbanan, där det finns en stor terminal. Nu ersätter buss tågen till Lycksele efter banan, eftersom det inte finns dieselmotorvagnar nog. Med tåg och en gångbro över älven kunde Lycksele nått flygfältet vid Umeå på två timmar. 

Östersund kunde med två alternativa tågvägar nå Umeå på fem timmar, men det blockeras och ersätts med flyg. Sveg kunde nå Östersund på en timme i stället för det dubbla med buss. Med Dalabanan från Mora kunde resan bli snabb till Stockholm, men den är inte upprustad. Därför blir det flyg i stället. Genom satsningen på flyg i stället för på tåg knyts inte Norrland ihop.