Åsiktsfrihet – Nedtystade moralfrågor skapar extremism

Skribenten menar att svartlistade frågor som immigration och samkönade äktenskap är orsaken till uppkomsten av extremister som Donald Trump.
Skribenten menar att svartlistade frågor som immigration och samkönade äktenskap är orsaken till uppkomsten av extremister som Donald Trump.

Insändare 19 januari 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beror uppkomsten av extremister som Donald Trump på västvärldens och USA:s politik samt medias försvar av många avarter i samhället? Svaret på följande påståenden och frågor kanske ger svar.

· Vad gjorde att Trump kom till makten 2016 och att han fick cirka hälften av rösterna även i år?

· Vad hade Clinton och Obamas administrationer gjort eller underlåtit att göra eftersom Trump sägs ha tagit röster även från före detta demokrater?

· Både i Sverige och USA har många boende utanför städerna länge känt sig som förlorare då affärer samt offentlig service som post, banker, vägunderhåll med mera har flyttats från landsbygdsorter till städerna.

· Jord- och skogsbruk samt annan konkurrensutsatt varuproducerande verksamhet har tvingats rationalisera med färre arbetstillfällen på landsbygden som följd, medan skattefinansierade låtsasjobb tillskapats i städerna för att hålla sysselsättningen uppe och fylla lägenheterna där.

· Många generationers beprövade och välståndsskapande moralregler fördöms i media och av proffstyckarna, de får inte ens diskuteras offentligt.

· Tv:s debattprogram har som regel kändisar och radikala proffstyckare från båda sidor som deltagare, men de diskuterar sällan eller aldrig svartlistade frågor som immigration, religion, aborter, samkönade äktenskap och dyligt. När ser man förresten Andersson och Petterson i sådana program?

Alla åsikter bör diskuteras

Ämnen du kan följa