Arica-rättegången: Bolidens svårbegripliga snålhet

Skribenten tycker att Boliden borde betala de drabbade människorna i Arica.
Skribenten tycker att Boliden borde betala de drabbade människorna i Arica.

Varenda i dag levande Skelleftebo, liksom en hel del av våra förfäder, har skäl att vara tacksam för de som en gång gjorde guldfyndet som gav oss gruvor och smältverk i bygden.

Insändare 16 mars 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tiotusentals människor har genom decennierna fått sin utkomst direkt eller indirekt tack vare detta. Men kanske bidrog detta till hur rättsprocessen om hur utskeppningen av avfall till det avlägsna Chile kom att uppfattas. Jo, den film som två envetna unga män lyckats knåpa ihop fick publicitet och bidrog till att frågan kom till allmän kännedom. Men i övrigt? 

Själv skrev jag en insändare i oktober 2017 om att Boliden-bolaget borde kunnat gå med på skadeståndskravet på totalt 102 miljoner kronor – oavsett om hanteringen kunde anses strida mot gällande lagar. Ledande industrimän svarar vanligtvis inte på sådana skriverier. Filmen tog de hjälp av jurister att avfärda. Men i övrigt?

Även de flesta av oss andra hukade. Fortsätter kalla oss ”Guldstaden” ibland, och hoppas hellre på att vårt kära AIK kan bli svenska mästare på nytt. I Norran den 11 mars fanns ett reportage om en andra film klar för visning. Denna gång om själva rättegången. Samtidigt nämns, mer undanskymt, att den nuvarande vd:ns totala ersättning för 2020 uppgår till cirka 14 miljoner kronor; nytt rekord med ett par hundra tusen. Även koncernen i stort verkar gå bra, samtliga anställda samt aktieägare får också en del av kakan. 

Året innan rättegången tog sin början, hade Boliden gjort en vinst på 1,79 miljarder kronor. På kostnadssidan nämndes ett driftstopp, beloppet var 50 miljoner kronor. Önskemålet från dem som ansåg sig drabbade i staden Arica motsvarade alltså två sådana stopp. Man få väl utgå från att sådana störningar alltid finns kalkylerade i en budget. Liksom att en förhoppningsvis duktig vd ska ha bra betalt.

Men sett till Arica-fallet motsvarade skadeståndskravet alltså i dag ungefär åtta årslöner för en enda människa, låt vara då den högste chefen. Förefaller väldigt svårt att tro Boliden-koncernen lidit skada om de gått med på den summan, varken då – eller nu.Troligen skulle det ge bolaget goodwill värt mycket mer. Ja, många av oss här boende kunde rentav känna oss stolta att de faktiskt fick förstånd att sent omsider fatta ett humant beslut. 

Stefan Holmberg, Östra Falmark 

Svar direkt

Vi på Boliden är naturligtvis både stolta och tacksamma för att vara en del av Västerbottens historia och framtid. Genom åren har vi tillsammans med en mängd aktörer runt omkring oss både kunnat hitta malm som sedermera förädlats till metall som bidragit till att utveckla samhället till det vi känner igen idag. Medarbetares kunskap och engagemang och goda relationer till samhället omkring oss har varit viktiga framgångsfaktorer som medfört att både Boliden och regionen kunnat utvecklas på det sätt som skett. 

Som alla känner till har vi också varit engagerade i en rättsprocess kopplat till de påståenden som förts fram i två filmer varav den senare nu har premiär. Även denna film utgår från att materialet från Boliden har gett stora hälsoeffekter i Chile. Men vilket ansvar ska man egentligen ta när själva utgångspunkten är felaktig? 

Rättprocessen visade att de 800 personerna led av färre allvarliga sjukdomar än genomsnittet i Chile. Den visade även att materialet efter det deponerats utanför staden omöjligtvis kunnat färdats i motvind under cirka 10 år och skapa den påstådda situationen. Sammanfattningsvis kan man säga att alla de påståenden som florerat under de senaste 20 åren efter grundliga genomgångar visat sig helt felaktiga. 

Detta är naturligtvis inte några fakta som filmerna väljer att presentera. Har man redan från början bestämt sig för historien, ja då letar man bara efter det som bekräftar sin egen bild. Vi i Boliden tar ett mycket stort ansvar. I det här fallet är det emellertid väldigt tydligt att ansvaret inte är Bolidens. Att rapporteringen till allmänheten inte återspeglar vad som faktiskt skett är en annan historia som vi mer än gärna diskuterar.

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden

Ämnen du kan följa