Arbetsvillig – men bortvald av kommunen

Skribenten känner sig orättvist behandlad av Skellefteå kommun.
Skribenten känner sig orättvist behandlad av Skellefteå kommun.

Insändare 15 september 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Skellefteå kommun är man inte välkommen om man har sjukdom som kan leda till frånvaro. Jag sökte som vikarie inom barnomsorgen och blev mycket paff när det – som jag upplevde det – på ett otrevligt sätt kastades i mitt ansikte att jag hade för mycket frånvaro i mitt nuvarande jobb för att vara intressant.

Ingen fråga om varför? Om det var tillfälligt? Nej, utan man valde att inte låta mig vikariera inom barnomsorgen – trots att jag har både utbildning och erfarenhet samt att personalbristen är stor.

Kommunanställd

Svar direkt

Varje medarbetare vi rekryterar är med och bidrar till verksamhetens utveckling, resultat och kultur och därför är det så viktigt att hitta rätt person för uppdraget. I en rekryteringsprocess handlar det om att göra en sammanvägd bedömning av såväl kompetens som personliga egenskaper. 

Referenser från tidigare och nuvarande arbetsgivare är en del av beslutsunderlaget i den bedömningen. Vi eftersträvar alltid en god dialog med våra kandidater i rekryteringsprocessen och beklagar om du inte känner dig bra bemött. 

Magdalena Jonsson, chef central bemanning, utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa