Är näringslivet viktigare än skolelevers säkerhet?

Kommersen verkar gå före Skellefteå kommuns ungdomars rätt till en trygg och smidig skolgång.

Insändare 23 mars 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Skellefteå Buss hemsida, liksom deras Faceboksida, kan man läsa följande: "Från 14 mars gör vi det ännu enklare att resa i kollektivtrafiken. Bland annat blir det två linjer som passerar Lasarettsbacken och det kommer att gå snabbare att ta sig till både Solbacken och Northvolt."

Ett steg i denna "enkelhet att resa" är alltså att korta ner linje 3 rejält på södra sidan älven, vilket drabbar elever på Plåtvägens båda gymnasieskolor negativt. Mellan raderna i Skellefteå Buss uttalande kan man alltså läsa att kommersen och näringslivet (Solbacken och Northvolt) går före ungdomars möjlighet att ”enkelt” och säkert ta sig till sina utbildningar. Ja, det går att ta linje 1 och kliva av vid Coop, om man inte har något emot att gå en lång omväg för att ta sig upp på Plåtvägen, alternativt kan de riskera liv och lem och gå den kortast möjliga vägen uppför den inte så trafikantvänliga Burträskvägen. Som förälder till barn på en av Plåtvägens skolor, känns det väldigt olustigt att inte längre veta om de kan ta sig säkert till och från sina utbildningar.

Har förstått att man från kommunhåll erbjudit en specialbuss som ska gå en tid på morgonen och en tid på eftermiddagen. Men den ”enkla” tjänsten tänker man ta extra betalt för, vilket låter märkligt med tanke på att många elever, bland annat mina barn, redan betalar för busskort. Varför inte bara låta linje 3 gå som vanligt en tid på morgonen och en tid på eftermiddagen i så fall? Fast det är klart, då kan man ju inte tjäna en extra hacka på elevernas behov.

Som sagt, kommersen och näringslivet går visst före Skellefteå kommuns ungdomars rätt till en säker och smidig skolgång.

Orolig och besviken förälder

Svar direkt

Linje 3 till Plåtvägen drogs in för att det är väldigt få personer som dagligen reser till och från Hammarängen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det bättre att köra ut en beställd gymnasiebuss de tider som bussen behövs. Eleverna ska inte betala för bussen, det är gymnasieskolan som står för kostnaden.

Information har gått ut till rektorerna på de två gymnasieskolorna och vi håller fortfarande på att skruva i upplägget för att det ska fungera för så många som möjligt.

Varför vi lägger mer resurser på de busslinjer som fler åker är för att det gynnar samhället i stort. Utan goda bussförbindelser till Solbacken och Northvolt skulle till exempel trafiksituationen i Skellefteå vara betydligt sämre än den är idag. De förändringar som har gjorts i busslinjerna och de taxeförändringar som gjordes i december kommer förhoppningsvis att leda till att fler människor kan ställa bilen och åka kollektivt på ett enkelt och smidigt sätt.

Robert Nyman, verksamhetschef trafik, Skellefteå kommun

Lena Nilsson, chef skolskjuts och elevresor, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa