Är el-bilen verkligen det renaste alternativet?

Skribenten funderar över om el-bilar verkligen är det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
Skribenten funderar över om el-bilar verkligen är det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

Under de senaste 20 åren har det trummats ut att el-bil är det som är lösningen på utsläpp från bilar.

Insändare 9 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltid har det pratats om utsläpp från avgasröret på bensin/diesel bilar, detta har varit boven i sammanhanget. Det mäts hur mycket kol som finns i bränslet och multiplicera detta med den mängd bränsle som förbränns. Resultatet ger en uppskattning av de totala CO2-utsläppen.

De officiella koldioxidvärdena (avgasvärden) som alla bilförsäljare anger för sina bilar är egentligen framförallt ett mått på hur energieffektiv bilen är. 

Den riktiga jämförelsen skall istället jämföra hur klimatutsläppen från körning med olika bilar skiljer sig krävs att man använder sig av livcykelperspektivet.

Livscykelutsläppen ger en mer rättvis bild av bilkörningens klimatpåverkan eftersom de tar hänsyn till hela produktionskedjan från odling av råvaror till förbränning av bränslet i bilen. Skillnaden mellan CO2 WTW och CO2 tailpipe beror på att förnybara drivmedel ingår i ett naturligt kretslopp och därmed bidrar mindre till växthuseffekten.

Tyvärr finns det inga krav på att biltillverkare måste rapportera varifrån råvarorna till deras produkter kommer.

Utsläppen för elbilar beror delvis på hur elen är producerad. Sverige med mycket vattenkraft har låga utsläpp medan Kina med sina kolkraftverk har generellt höga utsläpp vid elproduktion. 

Den ”bästa bilen” tycks vara en laddhybrid med dieselmotor som körs på HVO100 i stället för diesel och laddas med förnybar el, berättar Mats Hultman, chef för industrisamarbeten på Neste. 

Det krävs att en standard upprättas för livscykelanalyser som ger en korrekt jämförelse på de olika bilmodellerna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa