Är det klimatkrisen eller kommunen som har fel?

Jag har svårt att förstå hur Skellefteå kommun tänker och planerar. Om tar det från början, så har vi enligt de flesta experter en klimatkris.

Här på Västra Sävenäs planerar Skellefteå kommun nya bostäder. En dålig idé, menar skribenten.

Här på Västra Sävenäs planerar Skellefteå kommun nya bostäder. En dålig idé, menar skribenten.

Foto: Peter Krikortz

Insändare2023-04-03 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatkrisen har ett antal olika skeden. Ett av dem är torka som kommer att ge flera och större öknar. En annan effekt är att haven kommer att öka i utbredning och höjd, global glaciärsmältning samt polernas Issmältning. Enligt prognosen från den senaste forskningen sammanställd av FN:s klimatpanel, så kommer avsmältningen att fortsätta öka med den globala medeltemperaturen. Det gör att havsnivåhöjningen riskerar att gå ännu fortare. 

Dessa beräkningar kommer att ske över tid och sammanfattas med ordet klimatkris. Denna prognos har varit aktuell i flera år, till och med decennier.  

Samtidigt blir man häpen över hur Skellefteå kommuns myndigheter hanterar denna kris som förutspås. Kommunens politiker med hjälp av samhällsbyggnad och bygg och miljökontoret är de som planerar var man ska bygga nya bostadsområden.  

På Scharinsområdet vid Skellefteälven planerar man att bygga över tusen nya bostäder, och utlyser en tävling och hävdar ett toppenläge. I Västra Sävenäs vill man också bygga bostäder, men där finns det för mycket föroreningar tills man sanerat området. Men kolkajen på Sävenäs är lämpligt för ett fritidsområde.

Hur går detta ihop med klimatkrisen? Dessa områden som man planerar byggnation på ligger nära havet. Tror man inte på klimatkrisen och havsnivåhöjningen?  Havsnivåhöjningen gör inte dessa platser lämpligt att bygga på om man får tro experterna. Banker som lånar ut pengar borde inte ge lån när det finns sådana risker. 

Kontentan utifrån att man vill bygga blir, kommunens politiker och tjänstemän tror inte på klimatkrisen.  Och när såna kompetenta myndigheter väljer dessa områden måste det vara fel på klimatkrisen.