Är det här lösningen vill jag ha tillbaka min röst

Regeringen har nu bestämt att 55 000 000 000 kronor (alltså 55 miljarder kronor) i elprisstöd ska betalas ut retroaktivt till boende i södra Sverige.

Signaturen Betraktaren är inte nöjd med regeringens hantering av elprisstödet.

Signaturen Betraktaren är inte nöjd med regeringens hantering av elprisstödet.

Foto:

Insändare2022-11-24 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att förstå storheten i detta så kan vi relatera till några andra kostnader. Utbetalningen motsvarar nästan dubbla polisens budget för ett år, nästan lika mycket pengar som försvaret har i budget och cirka tio gånger Region Västerbottens kostnader för hälso- och sjukvård. Det motsvarar ett bidrag från varje invånare i norra Sverige på 5 500 kronor till invånarna i södra Sverige.

Varför är då utformningen av elprisstödet ett stort problem när elpriserna är så höga i södra Sverige kan man ju undra? Jo …

Stödet är, varje fall i steg 1, retroaktivt, det vill säga återbetalningen baseras på förbrukning för perioden oktober 2021 till oktober 2022. Det är dessutom delvis baserat på förbrukning under en period där stöd redan lämnats. Man kastar alltså bort historiskt intjänade pengar vilket inte ger någon framtida drivkraft för lägre förbrukning.

Stödet baseras på förbrukning, det vill säga en stor förbrukare får mera i stöd vilket inte heller medför några egentliga drivkrafter för lägre förbrukning.

Inget stöd ges till boende i norra Sverige som än en gång misshandlas av politiker myndigheter i södra Sverige. Varför är det ett problem – elpriserna i södra Sverige är ju mycket högre kan man ju tycka? Jo men så här är det faktiskt:

Förbrukningen i kalla Norrland är extremt mycket högre än i södra Sverige. Exempelvis är den fördelade totalförbrukningen per invånare i Västerbotten dubbelt så hög som den i Stockholms län. Med elprisstödet får invånarna alltså ett stöd som gör att deras totalkostnad för el blir avsevärt lägre än i norra Sverige.

Norra Sverige har högre kostnader för transporter, högre historiska uppvärmningskostnader, sämre tillgång till sjukvård, sämre vägar, sämre tillgång till lokaltrafik och så vidare, och blir inte på något sätt kompenserade för det.

När tänker ”våra” (eller ska vi börja kalla de ”södra Sveriges representanter”) folkvalda politiker sluta misshandla norra Sverige? Var är politikerna från norra Sverige i dessa frågor? Inte levererar de något resultat i varje fall.

Och specifikt till M+SD+KD+L – skärpning. Jag trodde att ni stod för genomtänkta lösningar till skillnad från tidigare regerings symbolpolitik och ickeagerande. Är denna totalt ogenomtänkta lösning det som ni klarade av att åstadkomma – då skulle jag vilja ha tillbaka min röst – och om det fortsätter på detta sätt så röstar jag blankt i nästa val.