Är det ens möjligt med en fossilfri flygplats?

Den 14 mars lyssnade jag på en föreläsning som Senioruniversitetet ordnade med Robert Lindberg, vd på Skellefteå Airport. Rubriken var ”Hållbart flygande sätter Skellefteå på världskartan”.

Skribenten funderar över miljöarbetet på Skellefteå Airport och får svar direkt.

Skribenten funderar över miljöarbetet på Skellefteå Airport och får svar direkt.

Foto: Norran

Insändare2024-04-02 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En månad tidigare var senior professor Staffan Laestadius från KTH på samma plats och gav en vetenskaplig lägesbeskrivning av klimatkrisen och de åtgärder som både är möjliga och helt nödvändiga. Två så olika beskrivningar av vad som är hållbart och hur man ska se på klimatförändringarna lämnade mig med en nästan schizofren känsla.

Med glödande engagemang och stora penseldrag målade Lindberg upp Skellefteå Airports förträfflighet och Skellefteå kommuns stora framgångar. Kanske var det avsett att få oss stolta över att finnas och bo här. Fossilfri och hållbar är flygplatsen enligt Lindberg. Uppvärmning av lokaler och drift av markfordon görs säkert fossilfritt men hur är det med flygbränslet? Biobränsle säger han. Ok, men även biobränsle släpper ut koldioxid vid förbränning och dessutom är biobränslet bara en inblandning och minst 50 procent måste utgöras av fossilt flygfotogen. Ledande forskare påpekar också att inte ens allt hållbart flygbränsle som produceras i världen räcker till Sveriges inrikesflyg.

Charter ska fortsätta vara en stor del av flygplatsens utbud. Det innebär långa flygningar med stora utsläpp. Hur tankas dess plan? Ett argument som framfördes var att om charter inte finns i Skellefteå kommer våra invånare att ta bilen till Luleå eller Umeå istället. Givet en pågående klimatkris frågar jag då; ska man uppmuntra till klimatskadliga flygningar bara för att andra flygplatser inte tar sitt ansvar eller ska man gå före och visa andra vad verklig hållbarhet är?

Elflyget pekas ut som framtidens melodi men sanningen är att större plan på längre sträckor är fler decennier bort, om det ens är möjligt. Vätgas togs också upp. Men det krävs enorma mängder energi för att producera den? Och för att den ska vara hållbar ska den skapas med grön energi. Enligt Staffan Laestadius finns inga klimatvänliga bränslealternativ inom överskådlig tid. Detta samtidigt som vår koldioxidbudget krymper för varje år som går. Nu behövs minskningar av växthusgasutsläpp på 7 procent per år för Sveriges del om vi ska ha en chans att nå Parisavtalets mål. 

Allt resonemang av toppas med en önskan om att bygga en ny flygterminal för 800 miljoner, en gigantisk investering i en bransch med tvivelaktiga framtidsutsikter.

Bo Gunnarsson, Skellefteå

Svar direkt

Jag håller helt med insändarskribenten i att om vi ska nå Parisavtalets mål så måste alla sektorer, även flyget, bidra till detta. Samtidigt kommer vi i norra Sverige och Skellefteå i synnerhet att bidra till klimatomställningen genom stora investeringar i nya gröna industrier.
Dessa företag kräver kompetens och arbetskraft från hela världen och där utgör flyget det enda rimliga alternativet.

Skellefteå Airport har sedan 2014 arbetat med klimatfrämjande åtgärder och jag är stolt över det arbete som vår organisation och mina medarbetare åstadkommit.

Jag tror att Skellefteå Airport är en av de flygplatser som kommit längst i arbetet för att snabba på flygets omställning och vi vill gärna ta rollen som föregångare och visa andra att flygplatser kan arbeta proaktivt med klimatfrågan utan att förbjuda människor möjligheten att mötas. Jag tror nämligen att det är viktigt att människor runt om i världen med olika kulturer och åsikter träffas, jag tror också att vi måste skapa goda förutsättningar för våra nya invånare att kunna jobba i Skellefteå men ändå kunna resa till sin familj var än de befinner sig och jag tror att vi kan byta ut dagens fossila bränslen mot fossilfria alternativ.

Jag kommer personligen att fortsätta arbeta för att snabba på flygets klimatomställning med biobränslen, elflyg, drönare och vätgas. Det är inte omöjligt att förändra en bransch eller ett företag, man får bara aldrig sluta försöka.

Robert Lindberg, vd, Skellefteå Airport