Är bilar framtidens cigaretter?

Skribenten hoppas att bilar i framtiden ska ses som en opassande njutning.

Skribenten hoppas att bilar i framtiden ska ses som en opassande njutning.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-03-27 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC borde både beslutsfattare och väljare inse att det är bråttom att lägga om livsstil, och bland annat köra bil mer sällan.

Bilen kan i framtiden komma att ses som en cigarett: något som kan kännas som en njutning, men är opassande att använda i en miljö där andra människor rör sig. Eller som en häst: inte längre det främsta transportmedlet, som när häst och vagn dominerade, utan bara ett fritidsintresse för entusiaster. Båda förslagen kommer från en stadsbyggnadsforskare som tycker att bilen fått dominera för mycket i stadsmiljön.

På andra ställen läser jag att det finns sex p-platser för varje bil i en stad, och mer parkeringsytor än bostadsytor i Sverige. Dessa parkeringsytor betalar vi alla för, oavsett om vi har bil eller inte.

Mer p-ytor än bostadsytor låter ju galet redan nu. Och värre blir det, med tanke på att vi måste köra mindre. Även om el och biobränslen är bättre än fossila bränslen, så kan de inte räcka till dagens trafik, och körandet måste därför minska. Här kan många möjliga åtgärder göras:
– bättre och billigare kollektivtrafik, så att så många som möjligt kan klara sig utan bil.

– bättre gång-och cykelmöjligheter.

– en bilpool i varje stadsdel.

– ändrade kommunala parkeringsnormer, som inte kräver lika mycket p-yta för nybyggda bostäder.

– att stora arbetsgivare ger sina anställda pendelkort eller cykelbidrag hellre än gratis parkering.

– att stora köpcentra tar betalt för parkeringen hellre än att subventionera bilkörande.

Då skulle man kunna få en stad med fler träd och därmed mer syre, mindre föroreningar, mindre hetta och mindre översvämningsrisker. Det skulle också bli en stad med mer liv och fler utomhusserveringar, där cyklister och gångtrafikanter känner sig trygga och där barn ibland kan leka på gatorna.