Allmänheten borde informeras om brobygget

Insändare 17 november 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är många som undrar om Karlgårdsbron blir färdig nån gång, med tanke på den stillsamma arbetstakten som upplevs. Efter stilleståndet under sommaren påbörjades spontning för brostöden i älven, men alla brostöd är inte gjorda och den maskinen finns inte kvar. 

Nu händer synbart ingenting. Vintern är i antågande och den gör det knappast lättare att bygga bron med hänsyn till kyla och snö. Det borde finnas en fortlöpande information till allmänheten. Vad säger beställaren samhällsbyggnadskontoret?

Brovän

Svar direkt

Entreprenören har bytt projektledning och den nya ledningen har valt att planera om projektet samt byta underleverantör för grundläggningen. De arbeten som pågår just nu är spontning för spontlådor. Inom kort kommer pålning för brostöden att påbörjas.

Allmänheten får ta del av pressmeddelanden som går ut vid viktiga milstolpar. Löpande information om projektet finns att läsa på vår webbplats om driftstörningar Karlgårdsbron - Skellefteå kommun (skelleftea.se).


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa