Alla broavstängningar – kan ni bygga en tillfällig bro?

Insändare 16 oktober 2021 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Då vi olyckligtvis har två broar avstängda samtidigt (Medledammen och Lejonströmsbron) är det ett mörker att ta sig igenom Skellefteå just nu. Om man vill undvika flaskhalsen E4 måste men antingen köra upp till Krångfors eller ner till Bergsbyn.

Jag undrar om det är möjligt att tillfälligtvis göra Parkbron körbar från bägge håll, växelvis med trafikljus som det fungerar på Lejonströmsbron? Eller är det möjligt med en tillfällig bro som lösning? De ansvariga för trafiksituationen kan väl tänka till lite för en snabb lösning. 

Bybon

Svar direkt

Vi förstår ert dilemma de närmaste veckorna innan Lejonströmsbron åter öppnas, men att trafikljusreglera Parkbron för att kunna ha trafik växelvis i båda riktningarna är inte praktiskt möjligt. Köerna på norra sidan skulle då blockera anslutande gator. Det skulle dessutom tillföra ytterligare trafik till de centrala delarna av staden. Och att göra en provisorisk bro som ska anslutas centralt är tyvärr ingenting man gör i en handvändning.

Skellefteås expansion och de stora infrastruktursatsningarna som görs kommer emellertid att fortsätta. Följden av satsningarna under de närmaste åren kommer att medföra ett stort antal störningar. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för att i ett tidigt skede, där det är möjligt, minimera påverkan av stora projekt. Tyvärr är detta ingen lätt ekvation att få ihop, och projekten är som sagt stora och många.

Mikael Lindholm, avdelningschef Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa