Ali drabbas av Migrationsverkets fyrkantiga hållning

Migrationsverket har i ett debattinlägg i Norran den 22 februari besvarat Håkan Janssons, Kristdemokraternas ledamot i Norsjö kommuns fullmäktige och Charlotta Enqvists, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå, debattartikel om systemfel i svensk migrationspolitik.

Insändare 7 mars 2021 17:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag läste migrationsverkets svar blir jag väldigt besviken på att Migrationsverket gömmer sig bakom lagstiftarna. Jag är väl insatt i myndighetsutövning eftersom jag själv arbetar på en. Det är självklart att uppdraget en myndighet har är att tillämpa lagar, men hur är en annan fråga. Som handläggare på en myndighet har du ett stort ansvar att tolka lagstiftningen på ett vettigt sätt. Migrationsverket har gång efter annan visat prov på brister i rimlighetsbedömningen.

Migrationsverket har också i debattinlägget informerat läsarna att sökanden har bevisbördan vid en ansökan. Det är ett begrepp som de flesta av oss känner till. Sökandens bevisbörda gäller andra typer av ansökningar hos andra myndigheter, exempelvis skatteverket och länsstyrelsen. När det gäller att ansöka om asyl eller svenskt medborgarskap behöver sökanden styrka sin identitet, vilket är ett rimligt krav. 

På Migrationsverkets hemsida finns information om att sökanden då behöver visa upp pass eller annan identitetshandling, men om sökanden inte har några identitetshandlingar, kan hen på annat sätt styrka sin identitet, bland annat genom exempelvis bevis på biologiskt släktskap med en person boende i Sverige. Det står också på migrationsverkets hemsida att det alltid görs en individuell bedömning vid varje ansökan.

Möjligheter till att alltid kunna göra en individuell bedömning är en styrka i svensk lagstiftning och förekommer inom flera svenska myndigheters myndighetsutövning. I Ali Darwans fall som Norran har skrivit om har med ett DNA-test bevisat hans släktskap med fadern och brodern. Alis mamma har bekräftat när han är född. Detta bör vara tillräckliga uppgifter för att Migrationsverket ska bedöma att Alis identitet är styrkt.

Anledningen till att många av oss anser att Migrationsverket är byråkratisk är inte myndighetsutövningen i sig, utan den fyrkantiga tolkningen som görs. Jag och troligtvis flera med mig, tvivlar på att lagstiftarna har haft för avsikt att Migrationsverket ska handlägga ärenden utan individuell bedömning eller rimlighetsbedömning där även sunt förnuft bör ingå.

Handläggare på en myndighet


Ämnen du kan följa