"Kritiken måste kännas som ett slag i ansiktet på dem"

Skribenten anser att personalen blir orättvist behandlade.
Skribenten anser att personalen blir orättvist behandlade.

Insändare 15 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste tiden har det skrivit mycket om Skellefteå korttidscentra, inte minst politiker som försöker kamma hem politiska poäng i frågan.

Problemet när det sker på detta sätt är dock att ena sidan helt går förlorad. Inte för att personalen är utan åsikter och tankar, utan eftersom de inte får yttra sig på grund av sin tystnadsplikt. Detta bidrar till en ganska skev bild av ett problem när hälften har munkavel. Dessa får inte försvara sig.

Jag har själv egen erfarenhet från Skellefteå korttidscentra, min upplevelse var dock drastiskt annorlunda än vad som beskrivs i tidningarna. Jag upplevde aldrig något annat än välvilja från personalen och att de gjorde sitt allra yttersta för min anhörigas bästa. Det var grillning utomhus, hockeykvällar, bakning, dans och handhållning när det behövdes som mest. 

Det finns absolut problem inom äldrevården, det är inte unikt för Anderstorp, inte ens unikt för Sverige. Men enigt min erfarenhet beror det nästan alltid på ekonomin och inte på personalens insatts. Kritiken måste kännas som ett slag i ansiktet på dem som sliter varje dag inom vården.

Nöjd anhörig

Ämnen du kan följa