Ge oss information om vilka boenden som har smitta

Skribenten vill att kommunen ska informera allmänheten om smittspridningen på äldreboendena.
Skribenten vill att kommunen ska informera allmänheten om smittspridningen på äldreboendena.

Insändare 30 november 2020 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ejja Häman Aktell, jag läste ditt svar angående smitta på äldreboenden, Norran den 23 november. Ingen har begärt att du ska hänga ut en viss person med namn, men att få veta på vilket boende smittan finns är en självklarhet så alla runt omkring kan skydda sig. 

Exempel: En smittad personal, som smittar annan personal, som tar hem smittan till sin partner, som tar smittan till sitt jobb, och är det en barnfamilj så har väl smittan snart även nått far- och morföräldrar. Är det inte viktigt att berätta var smittan finns, så alla berörda kan agera därefter?

Antibyråkrat

Svar direkt

Jag förstår att det finns en utbredd oro. Vi har allmän smittspridning i Skellefteå och smittan kommer in på allt fler ställen. Vi inom vård och omsorg ägnar all vår tid och kraft till trygg vård och omsorg samt till att förhindra smittspridningen på våra boenden, och i det ingår att informera medboende och anhöriga vid smitta. Och naturligtvis samtliga medarbetare, så de kan arbeta säkert och korrekt enligt våra rutiner. 

Om det finns smitta eller inte på ett visst boende är inga hemliga uppgifter, men inte heller något vi aktivt går ut med mot den breda allmänheten. Varför? Jo, eftersom det inte har någon betydelse för smittspridningen att informera andra än de personer som faktiskt bor, arbetar eller besöker boendet. Dessutom sker förändringarna snabbt. Vilka boenden som har smitta, eller som blivit av med smittan, förändras från dag till dag. Därför behöver var och en av oss följa de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten.

Om du har specifika frågor om ett speciellt boende är du alltid välkommen att kontakta kommunen.

Ejja Häman-Aktell, avdelningschef vård och omsorg, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa